Ajankohtaista


  Järjestökehittäjät Henna Romppainen ja Jenny Lundman kävivät esittelemässä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeen. Rovaniemen Neuvokkaan Liisa Väänänen esitteli JOKOS-hankkeen. Ehdotettiin, että hankkeessa mietittäisiin koottavan järjestötyöllistämisen verkoston rakennetta ja vastuualueita. Pirkko Sivonen esitteli Arctic Sport –verkoston, jossa on mukana monia hankkeita. Lue lisää…


  Lapin maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryh­mä ja Lapin järjestöneuvottelukunta ovat huolestuneita järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja pitävät tärkeänä sitä, että veikkauksen tuottojen merkittävä lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista. Lapissa on tehty määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä­mis­­­työssä. Lapissa toimii järjestöneuvottelukunta, jonka kautta tehdään yhteistyötä maakun­nan kehittämisessä. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa järjestötyö on huomioitu vahvasti Lue lisää…


  Järjestöjen koordinoiman vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen merkitys on mittava. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan jokainen vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle kuuden euron hyödyn. Tuottamalla sama työ palkkatyönä lasku olisi kuusinkertainen. Vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen arvo on yli kolme miljardia euroa, mikä on 1,5 Lue lisää…


Poikkeusolosuhteista johtuen Lapin kilpirauhasyhdistyksen vuoden 2020 sääntömääräiset kokoukset pidetään lauantaina 26.9.2020 Kemissä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouspaikkana toimii Kemin Puistopaviljonki. Lähtö Rovaniemeltä klo 8.00 yhteiskyydillä. Ohjelma: Kevätkokous klo 10-12. Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset kevätkokousasiat ja sääntömuutos. klo 12 Lounas. Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry – 15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä Virtuaalinen KUNTAKIERROS2020 ”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!” Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. Helmikuussa 2019 tuli kuluneeksi 15 vuotta, alueellista potilasjärjestötyötä Lapissa. Yhdistyksen historiikki julkaistiin tuolloin e-lehdeksi ja sen pääsee Lue lisää…


Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja lisätään osallisuutta maakunnallisessa ohjelmatyössä. Maakunnan järjestöjen yhteisenä äänenä toimii luontevasti maakunnallinen järjestöneuvottelukunta tai vastaava yhteistyörakenne.  Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta perustettiin järjestöjen omasta aloitteesta vuonna 2012. Lapin liitto antoi neuvottelukunnalle pysyvän toimintarakenteen. Neuvottelukunnan tehtävänä Lue lisää…


Verkostojen toiminnan arviointi verkostoyhteistyön puntarin avulla Yhteenveto Lapissa toimii lukuisia järjestöjen verkostoja. Useissa keskusteluissa on tullut ilmi, että samat yhdistysten edustajat (työntekijät tai aktiiviset vapaaehtoiset) kuuluvat useaan verkostoon ja joskus verkostojen toiminta voi tuntua päällekkäiseltä tai jopa turhalta. Maakunnallisen järjestökyselyn Lue lisää…


Digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia ja se myös helpottaa meidän arkeamme. Jokainen meistä voi olla digikaveri jollekulle. Nyt sinulla on mahdollisuus olla tarjoamassa digitukea myös lähipiirin ulkopuolelle. Mikäli sinulla pysyy älylaite kädessä ja ymmärrät, miten Google toimii, niin olet oikea henkilö digikaveriksi. Kaikkea ei kenenkään tarvitse osata. Lähde rohkeasti mukaan!


Koronatilanne Lapissa on tällä hetkellä hyvä, pidetään se yhdessä sellaisena. Rajoituksia on alettu purkaa ja monenlaista toimintaa on jo käynnistelty. Noudattamalla ohjeita pidämme itsemme ja toiset turvassa. Koronaturvallisen järjestö-toiminnan ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/koronaturvallinen-toiminta/ Sivulta löydät: Ohjeet toiminnan järjestäjälle koronaturvalliseen toimintaan Lue lisää…


LapinKILPIUUTISET kerää sähköisiä tietopaketteja alan ammattilaisille ja opiskelijoille. LapinKILPIUUTISET lähetetään sähköpostitse kohderyhmäkohtaisesti. Lue lisää oheisesta linkistä http://www.lapinkilpi.com/index.php/lapin-kilpiuutiset Alla linkki LapinKILPIUUTISIIN KILPIUUTISET Äitien ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille 18.5.2020 KILPIUUTISET Ikäihmisten kanssa toimiville 20.5.2020 KILPIUUTISET Myös miesten sairauksia 26.5.2020    


Yhteensä: 102