Ajankohtaista


Järjestöt mukaan maakunnalliseen sote-uudistukseen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen päätavoite oli vahvistaa järjestöjen asemaa Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä tietoyhteiskunnassa. Hanketyöntekijät osallistuivat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden työskentelyyn vieden järjestökentältä nousseita viestejä sekä vastaavasti tuoden valmistelun viestejä järjestökentälle. Hankkeen työntekijät olivat järjestöjen Lue lisää…


Lapin maakunnan järjestöneuvottelukunta palkitsee vuonna 2020 Tehemä pois -palkinnolla Tornion sydänyhdistys ry:n. Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tornion sydänyhdistys on tehnyt erinomaista työtä maallikkosydäniskurikoulutuksen ja Lue lisää…


Patentti ja Rekisterihallitus on hyväksynyt tänään 11.11.2020 Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:n nimenmuutoksen yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen toiveiden mukaisesti, Lapin Kilpi ry:ksi. Muut yhdistyksen tiedot säilyvät ennallaan. Alamme nyt tarvittaviin toimenpiteisiin nimimuutoksen johdosta. Päivitämme yhdistyksen uuden nimen verkkosivuillemme ja kaikkiin sähköisiin materiaaleihin. Painotuotteisiin Lue lisää…


Ivalossa on avattu Osallisuuskeskus Ainola, joka on kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka. Ainolassa voi esimerkiksi tavata ihmisiä, lukea lehtiä, kahvitella tai käyttää langatonta internet-yhteyttä. Ainola on avoinna arkisin klo 9.00–14.00. Ainolassa on useita erikokoisia tiloja, jotka ovat varattavissa maksutta yhdistyksille, Lue lisää…


Päättyvän Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen syksy 2020 on ollut tapahtumarikas, vaikka hankkeen osalta toiminta kääntyy tavoitteiden toteutuksesta arvioiden ja loppuraportin pariin. Hankkeessa ollut henkilöstömuutoksia, jolloin perehtyvä ja vaihtuva työntekijä on tehnyt tiiviin kapulanvaihdon monien tehtävien osalta. Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen Lue lisää…


Miina Sillanpään päivänä 1. lokakuuta liputetaan kansalaisvaikuttamisen puolesta. Miina Sillanpää oli, kuten moni meistä järjestöaktiiveista, vahvatahtoinen persoona, joka teki väsymättä töitä paremman elämän puolesta kaikille. Järjestönne voi osallistua päivään esimerkiksi liputtamalla kertomalla toiminnastaan ja kansalaisvaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa haastamalla ihmisiä, joiden elämää toimintanne on Lue lisää…


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE määrärahaa, jota käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja Lappi-sopimuksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakunnan liiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien Lue lisää…


  Järjestökehittäjät Henna Romppainen ja Jenny Lundman kävivät esittelemässä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeen. Rovaniemen Neuvokkaan Liisa Väänänen esitteli JOKOS-hankkeen. Ehdotettiin, että hankkeessa mietittäisiin koottavan järjestötyöllistämisen verkoston rakennetta ja vastuualueita. Pirkko Sivonen esitteli Arctic Sport –verkoston, jossa on mukana monia hankkeita. Lue lisää…


  Lapin maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryh­mä ja Lapin järjestöneuvottelukunta ovat huolestuneita järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja pitävät tärkeänä sitä, että veikkauksen tuottojen merkittävä lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista. Lapissa on tehty määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä­mis­­­työssä. Lapissa toimii järjestöneuvottelukunta, jonka kautta tehdään yhteistyötä maakun­nan kehittämisessä. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa järjestötyö on huomioitu vahvasti Lue lisää…


  Järjestöjen koordinoiman vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen merkitys on mittava. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan jokainen vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle kuuden euron hyödyn. Tuottamalla sama työ palkkatyönä lasku olisi kuusinkertainen. Vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen arvo on yli kolme miljardia euroa, mikä on 1,5 Lue lisää…


Yhteensä: 109