Blogi


Päättyvän Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen syksy 2020 on ollut tapahtumarikas, vaikka hankkeen osalta toiminta kääntyy tavoitteiden toteutuksesta arvioiden ja loppuraportin pariin. Hankkeessa ollut henkilöstömuutoksia, jolloin perehtyvä ja vaihtuva työntekijä on tehnyt tiiviin kapulanvaihdon monien tehtävien osalta. Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen Lue lisää…


  Lapin maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryh­mä ja Lapin järjestöneuvottelukunta ovat huolestuneita järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja pitävät tärkeänä sitä, että veikkauksen tuottojen merkittävä lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista. Lapissa on tehty määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä­mis­­­työssä. Lapissa toimii järjestöneuvottelukunta, jonka kautta tehdään yhteistyötä maakun­nan kehittämisessä. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa järjestötyö on huomioitu vahvasti Lue lisää…


  Järjestöjen koordinoiman vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen merkitys on mittava. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan jokainen vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle kuuden euron hyödyn. Tuottamalla sama työ palkkatyönä lasku olisi kuusinkertainen. Vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen arvo on yli kolme miljardia euroa, mikä on 1,5 Lue lisää…


Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja lisätään osallisuutta maakunnallisessa ohjelmatyössä. Maakunnan järjestöjen yhteisenä äänenä toimii luontevasti maakunnallinen järjestöneuvottelukunta tai vastaava yhteistyörakenne.  Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta perustettiin järjestöjen omasta aloitteesta vuonna 2012. Lapin liitto antoi neuvottelukunnalle pysyvän toimintarakenteen. Neuvottelukunnan tehtävänä Lue lisää…


Digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia ja se myös helpottaa meidän arkeamme. Jokainen meistä voi olla digikaveri jollekulle. Nyt sinulla on mahdollisuus olla tarjoamassa digitukea myös lähipiirin ulkopuolelle. Mikäli sinulla pysyy älylaite kädessä ja ymmärrät, miten Google toimii, niin olet oikea henkilö digikaveriksi. Kaikkea ei kenenkään tarvitse osata. Lähde rohkeasti mukaan!


Järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä on tehty Lapissa jo pitkään. Täällä on totuttu siihen, että olosuhteiden ollessa haastavat, välimatkojen pitkät ja jokaisen toimijan resurssit niukat, voimia täytyy yhdistää. Lappilainen hyvinvointi syntyy kumppanuudessa kunnan, järjestöjen, kyläyhdistysten, yritysten, oppilaitosten, Saamelaiskäräjien ja muiden Lue lisää…


Sotunet ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tiedottavat: Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020. Lue lisää…


”Historian ensimmäinen kaikkien Lapin kylien yhteinen palkattu kyläasiamies on aloittanut työnsä”. Näin alkoi juttu, joka kirjoitettiin minusta lehtijuttuun, kun aloitin työt kyläasiamiehenä. Siitä on, kuulkaa, jo kohta 10 vuotta, kun astuin näihin kyläasiamiehen suuriin saappaisiin. Jonkin verran ne saappaat tuppaa Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistyksen hallinnoima KERRO JA KUUNTELE -projekti sai STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) jatkorahoituksen vuodelle 2020. KERRO JA KUUNTELE -projektin toiminta on suunnattu kaikille Lapin ihmisille. Projektin yksi tärkeä tehtävä on levittää tietoa kilpirauhassairauksista, niiden oireista ja hoidosta kaikille Lappilaisille. Lue lisää…


Saavutettavuus: ”Suunnittele kaikkien saavutettaville!” Saavutettavuuden käsite on pyörinyt monien huulilla enemmän tai vähemmän viimeisen vuoden aikana. Suurin vaikutus tällä on ollut niille, joilla on käytössä omat verkkosivut. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla avataan, että saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuudella tarkoitetaan oikeiden ratkaisujen tekemistä niin, Lue lisää…


Yhteensä: 13