Uutinen


Sodankylän kunnan myöntämät äitienpäivän kunniamerkit haussa, esitykset pyydetään 15.4.2021 mennessä  Sodankylän kunta palkitsee vuosittain sodankyläläisiä ansioituneita äitejä. Äitienpäivän kunniamerkkejä on myönnetty Sodankylässä vuodesta 1993 lähtien. Kunnan palkitsemissäännön mukaan kunniamerkin perusteluna voi olla ehdokkaan omassa elämässään toteuttamat ansiot lasten ja nuorten Lue lisää…


Tervetuloa työstämään Lappi-sopimuksen sisältöä ja teemoja avoimiin työpajoihin maaliskuussa – ilmoittautua voit viimeistään sunnuntaina 21.3.2021. ​Lapin liitto järjestää kaksi samansisältöistä Lappi-sopimustyöpajaa etäyhteyksin. Työpajat järjestetään tiistaina 23.3. klo 8.00-12.00 ja torstaina 25.3. klo 12.00-16.00. Työpajojen tavoitteena on osallistaa eri toimijoita keskusteluun Lue lisää…


Järjestöjen sote-muutostuki on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä muodostama valtakunnallinen hankekokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Päämääränä on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen pysyvät kiinteästi mukana sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä. Sote-muutostukea toteutetaan Lue lisää…


Etä- ja verkkopalvelut ovat nykyaikaa ja tarve niiden tuottamiseen ja kehittämiseen on todellinen. Etäpalveluissa on omat haasteensa, mutta myös vahvuudet. Tarkastelemalla palvelun tuottamista tarvelähtöisesti ja huomioiden asiakkaan palvelupolku digitaalisessa todellisuudessa voimme muotoilla entistä asiakaslähtöisimpiä ja tarpeeseen vastaavia palveluja. Samalla etänä Lue lisää…


Osallistu virtuaalisille järjestömessuille! Järjestömessuilla tuodaan esiin järjestöjen rooli osallisuuden lisäämisessä. Messut tekevät näkyväksi järjestöjen työn ihmisen tukena. Valtakunnalliset virtuaaliset järjestömessut tehdään yhdessä ensimmäistä kertaa 2.–3.3.2021. Kokonaan verkossa toteutettavat järjestömessut antavat loistavan mahdollisuuden tehdä tutuksi järjestöjen toimintaa ympäri Suomen. Messuvieraiksi ovat Lue lisää…


  Vuosi 2021 on alkanut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä pakkasen raikkaana ja joitakin muutoksia yhdistyksen toimintaan on tullut heti vuoden alusta. Pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Mervi Kestilän sijaisena on tammikuussa aloittanut Henna Romppainen. Henna siirtyy järjestökehittäjän tehtävästä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeesta yhdistyksen Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa on pyritty vahvistamaan järjestöjen asemaa merkityksellisenä yhteistyökumppanina sote-uudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyössä. Matka on pitkä todellisen ja tasavertaisen kumppanuuden sekä toiminnan tasolle. Järjestöjen asema on kuitenkin parantunut huomattavasti. Osa hankkeen tuloksista on murusina maailmalla Lue lisää…


Oletko sinä ALUEKOORDINAATTORI STEAn rahoittamassa Järjestöjen sotemuutostuki -hankekokonaisuudessa vuosina 2021-2023? Aluekoordinaattori toimii Sosten koordinoiman rinnakkaishankkeen maakuntaosion vastuuhenkilönä omalla alueellaan. Hakuilmoitus kokonaisuudessaan: www.verkostojarjestot.fi  


Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa digiosaamista on tuettu järjestämällä koulutuksia, kuten tänä syksynä yhdessä ASPA-säätiön kanssa toteutettu etädigikaverivalmennus ja hankkeen oma Saavutettavuus-koulutus. Hanketyöntekijä on osallistunut toiminnan suunnitteluun maakunnallisessa digiallianssissa ja ollut yhteistyökumppanina Lapissa käynnissä olevissa digihankkeissa. Digiosallisuutta on kehitetty koordinoimalla ja kutsumalla Lue lisää…


Yhteensä: 89