Uutinen


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys kokoaa lappilaiset.fi -verkkopalveluun korona-apu Lapissa -sivulle tietoa yhdistysten tarjoamasta avusta, tuesta ja toiminnasta Lapin alueella korona-viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kartoitamme samalla tilannekuvaa, millaisia vaikutuksia poikkeustilanteella on ollut lappilaiseen yhdistystoimintaan.   Pyydämme järjestöjä, yhdistyksiä, seuroja ja muita yhteisöjä Lue lisää…


Nuorten Ystävien ylläpitämät Klubitalo Pönkkä (Oulu), Klubitalo Tönäri (Kajaani) ja Klubitalo Roihula (Rovaniemi) sulkevat ovensa kävijöiltä väliaikaisesti 31.3.2020 saakka. Syynä on Suomen koronavirusepidemia. Väliaikainen sulku on varotoimi, sillä moni jäsenistä kuuluu riskiryhmään. Kellään henkilökunnasta tai jäsenistä ei ole tiettävästi todettu Lue lisää…


Tiedotus Rovaniemen Kansalaistalolta: Rovaniemen Kansalaistalon katutaso on suljettuna 31.3.2020 saakka. Toimenpide on osa koronaviruksen leviämisen estoa täällä Rovaniemellä. Joudumme valitettavasti perumaan kaikki Kansalaistalon tilavarukset ja tapahtumat tältä ajalta. Lisäksi kauppojen päiväysvanhojen tuotteiden jako ja koulujen ylimääräruoanjakelu on tänä aikana keskeytetty. Lue lisää…


Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö vieraili järjestöneuvottelukunnan kokouksessa kertomassa ja kuulemassa evästystä Lapin tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmisteluun. Kostamo-Pääkkö kertoi, että Lapin kuntien johto linjasi valmistelutiimin kokoonpanon ja siihen kuuluu työntekijöitä sekä Poskesta että molempien sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköistä. Alueelliset tekniset Lue lisää…


Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt valmisteltavien sote-maakuntien yhteistyön rakentamisessa. Kysely kattoi koko Manner-Suomen. Tukirakenteeksi on Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Kartoitus toistettiin 2019 ja tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja tutkimukseen vastasi 19 Lapin 21 kunnasta.  Kartoituksesta saatiin Lue lisää…


Sotunet ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tiedottavat: Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020. Lue lisää…


Lapin työ- ja elinkeinotoimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta hankkeisiin, joiden avulla edistetään pitkään työttöminä olleiden, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspoliittista avustusta voivat hakea yhdistykset, säätiöt, kunnat, kuntayhtymät sekä muut yhteisöt. Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista ja sen enimmäismäärä voi Lue lisää…


Yhteensä: 57