Uutinen


Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee hankepäällikköä Koutsaamo 2.0-hankkeseen. Etsimme kolmihenkisen tiimin vetäjäksi kehittäjähenkistä hankepäällikköä. Hankepäällikön tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta, Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista. Mikäli tiimityöskentely työvoimapoliittisessa hankkeessa ja uusien toimintamallien kehittäminen motivoi sinua, voit Lue lisää…


FinFamin verkkokurssikokonaisuus on suunnattu kaikille yhdistysten hallitusten jäsenille. Kurssin sisältöjä voi käyttää joko itseopiskelumateriaalina tai hallituksen yhteisenä perehdytysaineistona. Kurssi koostuu useammasta osiosta, ja osiot voi käydä läpi vapaassa järjestyksessä tai poimia niistä vain itselleen tarpeelliset sisällöt. Yhdistyshallinnon perusteet -kurssin avulla Lue lisää…


SOSTE:n verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa (19.12.18)  Kirsi Väätämöinen pohtii, miten lakiesitys EU:n saavutettavuusdirektistä vaikuttaa järjestökentälle: ”Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys, jolla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi eli direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki, mukaan lukien Lue lisää…


Hei! Olen 32 vuotias järjestöaktiivi ja yhteisöpedagogi Kemistä, ja aloittelen uutta tehtävääni Kumppanuuskeskuksen järjestöneuvojana. Olen tehnyt töitä kolmannella sektorilla Meri- Lapissa melkein koko työurani, ja siirtyminen Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle on erilaista, mutta innostavaa. Mukanani Ouluun muuttaa myös mies, lapsi ja Lue lisää…


Active NGOs – Wings to empower Citizens – Aktiiviset järjestöt – Kaupunkilaisia voimaannuttavat siivet Kaksivuotisessa viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön Lue lisää…


Lasinen lapsuus -vertaisryhmä pienten lasten vanhemmille (Joensuu) Joensuussa järjestetään 5.2.2019 alkava Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmä. Ryhmä on suunnattu lasisen lapsuuden kokeneille pienten lasten vanhemmille ja perheen perustamista suunnitteleville, jotka ovat lapsuudessa kärsineet vanhempien päihteiden käytöstä. Ryhmän pääpaino on lapsuuden kokemusten käsittelyn Lue lisää…


Jyväskylän kaupungin avustusten hakuaika päättyy 31.1 kello 15.00. Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna. Lue lisää…


Yhdistyksen uusi vuosi on hyvä aloittaa koulutuksilla! KYT-järjestöpalvelut tarjoaa yhdistysten hallituksille osaamisen ja tietojen päivittämistä keväällä 2019 seuraavin koulutuksin: Hallitustyöskentely haltuun! -koulutus 24.1.2018 Toivakka Keskusteleva koulutus soveltuu niin vasta-alkajille kuin kokeneemmallekin hallitusväelle. Maksuton. Illassa käydään läpi seuraavat teemat: hallituksen tehtävät, vastuu Lue lisää…


Pohjois-Savossa käynnistyy järjestöjen maakunnallinen yhteistyö  järjestö- ja yhdistystoimijoille, kaikille avoimen Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyöryhmän sekä edustuksellisen Järjestöneuvoston myötä. Yhdistykset ja järjestöt voivat ilmoittautua mukaan ja hakea neuvostoon 7.1.2019 alkaen. Järjestöjen maakunnallinen yhteistyö mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun sekä yhteisen Lue lisää…


Vuoden 2018 aikana STEA on keskustellut järjestöjen ja muiden sidosryhmiensä kanssa strategiaan liittyvistä teemoista. Kaikki avustusta saavat järjestöt ovat saaneet huhtikuussa sähköpostiinsa kyselyn siitä, miten järjestöt ja STEA yhdessä voivat vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. STEA julkaisee strategiansa 10.1. klo 9 Lue lisää…


Yhteensä: 600