Aluepalvelu


Ikäinstituutin sivuilta löydät uusimpia materiaaleja ja julkaisuja mm. Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen tekemä selvitys Lue lisää…


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lue lisää.


Kyselyllä selvitettiin, millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet ja liitoskunnat tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä ja kuinka sote-uudistuksen arvioidaan vaikuttavan maaseutualueiden palveluihin. Vastaukset perustuvat paikkatietopohjaisen luokituksen mukaan harvaan asuttua maaseutua sisältävien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiin. Tutustu raporttiin.


Opas järjestöjen ja maakuntien yhteistyöhön valmistumassa – käy kommentoimassa 2.5. mennessä Järjestöt maakunnan tukena -oppaan ensimmäinen versio on julkaistu ja on avoimesti kommentoitavana Alueuudistus.fi sivuilla. Opas on suunnattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja toimeenpanosta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä järjestötoimijoille. Lue lisää…


Maakunta- ja sote-uudistus siirtää osan kuntien ja valtion tehtävistä tulevan maakunnan vastuulle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien vastuulle, mutta myös tulevalla maakunnalla on siinä koordinoiva ja kuntia tukeva rooli. Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelussa järjestöt otetaan mukaan myös hyvinvoinnin ja Lue lisää…


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta. YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan uudistaa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Hanke korostaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tärkeyttä peruspalveluissa. Lue lisää…


STEAn tulevaisuustutkija Ilkka Halava on selvittänyt Mika Pantzarin ja Elisa Lukinin kanssa järjestöjen tulevaisuutta jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Selvitys sisältää teorian lisäksi yli kymmenen vuoden ajan testattuja käytännön työkaluja järjestöjen nykytilan analysoimiseen ja kehittämiseen. Selvityksessä on ajatuksia myös aivan uusista menetelmistä, joiden Lue lisää…