Aluepalvelu


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta. YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan uudistaa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Hanke korostaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tärkeyttä peruspalveluissa. Lue lisää…


STEAn tulevaisuustutkija Ilkka Halava on selvittänyt Mika Pantzarin ja Elisa Lukinin kanssa järjestöjen tulevaisuutta jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Selvitys sisältää teorian lisäksi yli kymmenen vuoden ajan testattuja käytännön työkaluja järjestöjen nykytilan analysoimiseen ja kehittämiseen. Selvityksessä on ajatuksia myös aivan uusista menetelmistä, joiden Lue lisää…


Kumppanuustalo Hilma muuttaa kesäkuussa uusin tiloihin Varuskuntakerholle, Kadettikoulunkatu 3. Kesällä moni yhdistys viettää ansaittua lomaa, joten ”uuden” Hilman toiminnallisia avajaisia vietetään 6.9. klo 15-18. Tule mukaan avajaisiin esittelemään oman yhdistyksesi toimintaa! Avajaisiin toivotaan mahdollisimman osallistavaa toimintaa. Esimerkiksi SPR Haminan osasto Lue lisää…


Eksote järjestää Imatran kaupungin ja järjestöjen kanssa 12.5. – 19.5. hyvinvointiviikon, jonka aikana paljon erilaisia tapahtumia eri ikäryhmille. Tapahtumapaikkoina toimivat Mansikkala, Imatrankoski ja Vuoksenniska. Hyvinvointialan yrittäjille ja järjestöille suunnatut yhteiset hyvinvointimessut pidetään tiistaina 15.5. klo 10 – 15 Imatran kaupungintalon Lue lisää…


Vuoden Kylä valinnalla halutaan lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä ja tuoda esiin kylien monipuolista toimintaa. Valinnassa painotetaan kylätoiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa toimintaa ja tulevaisuuteen katsomista. Huomio keskittyy erityisesti kylän kehittämiseen laaja-alaisesti ja mm. suhteisiin kotikuntaan, lähipalveluihin, tiedottamiseen, yhteistyöhön ja elinkeinojen edistämiseen. Kylätoiminnan tiennäyttäjän Lue lisää…


Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksia pilotteihin sekä taiteen ja kulttuurin harrastustunteihin koulupäivän tai päiväkotipäivän yhteydessä voi hakea 25.4. mennessä. Avustuksen hakijana voi olla kunta, lastenkulttuurikeskus, taiteen perusopetuksen järjestäjä, taidelaitos, museo, valtakunnallinen alan organisaatio tai muu taide- ja kulttuurialan toimija, jolla on Lue lisää…


Raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla. Raportissa käytetty arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty Lue lisää…


Kirja on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa tarkastelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita. Kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen Lue lisää…


FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystarkastustutkimus. Tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveysratkaisut-osasto yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa terveys- ja hyvinvointipolitiikan suunnittelua ja arviointia varten luotettavat tiedot Suomen aikuisväestön ja sen osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, Lue lisää…