Aluepalvelu


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys kokoaa lappilaiset.fi -verkkopalveluun korona-apu Lapissa -sivulle tietoa yhdistysten tarjoamasta avusta, tuesta ja toiminnasta Lapin alueella korona-viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kartoitamme samalla tilannekuvaa, millaisia vaikutuksia poikkeustilanteella on ollut lappilaiseen yhdistystoimintaan.   Pyydämme järjestöjä, yhdistyksiä, seuroja ja muita yhteisöjä Lue lisää…


  Hyvä Ivalon Eläkeläiset ry:n jäsen! Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti pyrimme omalta osaltamme estämään koronaviruksen leviämisen sekä suojelemaan ikäihmisiä ja riskiryhmissä olevia. Jäsenkirjeessä 11.3.2020 ilmoitettuihin tapahtumiin on tullut seuraavia muutoksia: Keskiviikkoiset tapaamiset ja jumpat Ivalon Työväentalolla on peruttu tältä keväältä. Netti Lue lisää…


Nuorten Ystävien ylläpitämät Klubitalo Pönkkä (Oulu), Klubitalo Tönäri (Kajaani) ja Klubitalo Roihula (Rovaniemi) sulkevat ovensa kävijöiltä väliaikaisesti 31.3.2020 saakka. Syynä on Suomen koronavirusepidemia. Väliaikainen sulku on varotoimi, sillä moni jäsenistä kuuluu riskiryhmään. Kellään henkilökunnasta tai jäsenistä ei ole tiettävästi todettu Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:lle on myönnetty rahankeräyslupa ajanjaksolle 15.5.2019 – 31.12.2020. Luvassa on määritelty kerättyjen varojen käyttötarkoitukseksi Lapin maakunnan alueella toimivan Lapin Kilpirauhasyhdistyksen jäsenten ja muiden kilpirauhassairaiden (n. 10 000 henkilöä) edunvalvontaan, sekä heille suunnattujen erilaisten tapahtumien ja infotilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin Lue lisää…


Korona-virus Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin KAIKKI KASVOKKAIN TAPAHTUVAT TILAISUUDET ON PERUTTU TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA. Syynä peruutuksiin on maassamme vallitseva Korona-virus tilanne. Noudatamme ministeriön ohjeita. Lapin Kilpirauhasyhdistyksen KEVÄTKOKOUS 28.3. ON SIIRRETTY SYYSKOKOUKSEN YHTEYTEEN. Päivämäärä ja paikka tiedotetaan myöhemmin. Lue lisää…


Tiedotus Rovaniemen Kansalaistalolta: Rovaniemen Kansalaistalon katutaso on suljettuna 31.3.2020 saakka. Toimenpide on osa koronaviruksen leviämisen estoa täällä Rovaniemellä. Joudumme valitettavasti perumaan kaikki Kansalaistalon tilavarukset ja tapahtumat tältä ajalta. Lisäksi kauppojen päiväysvanhojen tuotteiden jako ja koulujen ylimääräruoanjakelu on tänä aikana keskeytetty. Lue lisää…


Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt valmisteltavien sote-maakuntien yhteistyön rakentamisessa. Kysely kattoi koko Manner-Suomen. Tukirakenteeksi on Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Kartoitus toistettiin 2019 ja tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja tutkimukseen vastasi 19 Lapin 21 kunnasta.  Kartoituksesta saatiin Lue lisää…


Yhteensä: 82