Aluepalvelu


Sotunet ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tiedottavat: Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020. Lue lisää…


Lapin työ- ja elinkeinotoimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta hankkeisiin, joiden avulla edistetään pitkään työttöminä olleiden, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspoliittista avustusta voivat hakea yhdistykset, säätiöt, kunnat, kuntayhtymät sekä muut yhteisöt. Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista ja sen enimmäismäärä voi Lue lisää…


”Historian ensimmäinen kaikkien Lapin kylien yhteinen palkattu kyläasiamies on aloittanut työnsä”. Näin alkoi juttu, joka kirjoitettiin minusta lehtijuttuun, kun aloitin työt kyläasiamiehenä. Siitä on, kuulkaa, jo kohta 10 vuotta, kun astuin näihin kyläasiamiehen suuriin saappaisiin. Jonkin verran ne saappaat tuppaa Lue lisää…


Lapin kokemusosaamisen verkosto käynnistyi 3.12.2019 Kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmä on toiminut Lapissa jo vuosien ajan. Yhteistyöryhmän tunnetuin toimintamuoto on ollut kokemuksellisen asiantuntijuuden seminaarin järjestäminen Lapin alueella kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmä on pikkuhiljaa laajentunut ja muotoutunut kokemusosaamisen toimijoiden verkostoksi. Siksi kokoonnuimme joulukuussa Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistyksen hallinnoima KERRO JA KUUNTELE -projekti sai STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) jatkorahoituksen vuodelle 2020. KERRO JA KUUNTELE -projektin toiminta on suunnattu kaikille Lapin ihmisille. Projektin yksi tärkeä tehtävä on levittää tietoa kilpirauhassairauksista, niiden oireista ja hoidosta kaikille Lappilaisille. Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys on julkaissut uuden esitteen toiminnastaan. Esitteen löydät helposti oheisesta linkistä: http://www.lapinkilpi.com/images/LapinKilpiesite_2019_nettiin.pdf


STEA:lta jatkorahoitus KERRO JA KUUNTELE -projektille vuodelle 2020 STEA toteaa 5.12.2019 antamassaan jatkorahoituspäätöksessä seuraavaa: Toiminta on STEAn strategian mukaista. Yksi toimintavuosi kolmivuotisen hankkeen jatkamiseksi on perusteltu, jotta kehitetyt toimintamallit saadaan juurrutettua alueelle. Avustustasossa on huomioitu edelliseltä vuodelta säästyneet avustukset. Valvontatietojen Lue lisää…


Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke kartoitti ensimmäistä kertaa vuoden 2018 aikana Lapin kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Kartoitus toistettiin 2019 ja tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja tutkimukseen vastasi 19 Lapin 21 kunnasta. Kartoituksesta saatiin vastauksia mm. kuntien ja järjestöjen Lue lisää…


Saavutettavuus: ”Suunnittele kaikkien saavutettaville!” Saavutettavuuden käsite on pyörinyt monien huulilla enemmän tai vähemmän viimeisen vuoden aikana. Suurin vaikutus tällä on ollut niille, joilla on käytössä omat verkkosivut. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla avataan, että saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuudella tarkoitetaan oikeiden ratkaisujen tekemistä niin, Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA toteutti Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeille välikyselyn syyskuussa 2019. Lapin Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen vastaukset välikyselyyn on nyt julkaistu! Tässä muutama poiminta vastauksista: Järjestöjen vaikuttavuuden näkökulma maakunta- ja soteuudistuksessa lisääntyi. Keskeisimmät kohde- ja sidosryhmät tavoitettiin. Lue lisää…


Yhteensä: 71