Aluepalvelu


Miina Sillanpään päivänä 1. lokakuuta liputetaan kansalaisvaikuttamisen puolesta. Miina Sillanpää oli, kuten moni meistä järjestöaktiiveista, vahvatahtoinen persoona, joka teki väsymättä töitä paremman elämän puolesta kaikille. Järjestönne voi osallistua päivään esimerkiksi liputtamalla kertomalla toiminnastaan ja kansalaisvaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa haastamalla ihmisiä, joiden elämää toimintanne on Lue lisää…


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE määrärahaa, jota käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja Lappi-sopimuksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakunnan liiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien Lue lisää…


  Järjestökehittäjät Henna Romppainen ja Jenny Lundman kävivät esittelemässä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeen. Rovaniemen Neuvokkaan Liisa Väänänen esitteli JOKOS-hankkeen. Ehdotettiin, että hankkeessa mietittäisiin koottavan järjestötyöllistämisen verkoston rakennetta ja vastuualueita. Pirkko Sivonen esitteli Arctic Sport –verkoston, jossa on mukana monia hankkeita. Lue lisää…


  Lapin maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryh­mä ja Lapin järjestöneuvottelukunta ovat huolestuneita järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja pitävät tärkeänä sitä, että veikkauksen tuottojen merkittävä lasku kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista. Lapissa on tehty määrätietoista yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä­mis­­­työssä. Lapissa toimii järjestöneuvottelukunta, jonka kautta tehdään yhteistyötä maakun­nan kehittämisessä. Maakunnallisessa hyvinvointiohjelmassa järjestötyö on huomioitu vahvasti Lue lisää…


  Järjestöjen koordinoiman vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen merkitys on mittava. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen mukaan jokainen vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle kuuden euron hyödyn. Tuottamalla sama työ palkkatyönä lasku olisi kuusinkertainen. Vapaaehtoistoiminnan kansantaloudellinen arvo on yli kolme miljardia euroa, mikä on 1,5 Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry – 15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä Virtuaalinen KUNTAKIERROS2020 ”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!” Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. Helmikuussa 2019 tuli kuluneeksi 15 vuotta, alueellista potilasjärjestötyötä Lapissa. Yhdistyksen historiikki julkaistiin tuolloin e-lehdeksi ja sen pääsee Lue lisää…


Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni paremmin kuuluviin ja lisätään osallisuutta maakunnallisessa ohjelmatyössä. Maakunnan järjestöjen yhteisenä äänenä toimii luontevasti maakunnallinen järjestöneuvottelukunta tai vastaava yhteistyörakenne.  Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta perustettiin järjestöjen omasta aloitteesta vuonna 2012. Lapin liitto antoi neuvottelukunnalle pysyvän toimintarakenteen. Neuvottelukunnan tehtävänä Lue lisää…


Verkostojen toiminnan arviointi verkostoyhteistyön puntarin avulla Yhteenveto Lapissa toimii lukuisia järjestöjen verkostoja. Useissa keskusteluissa on tullut ilmi, että samat yhdistysten edustajat (työntekijät tai aktiiviset vapaaehtoiset) kuuluvat useaan verkostoon ja joskus verkostojen toiminta voi tuntua päällekkäiseltä tai jopa turhalta. Maakunnallisen järjestökyselyn Lue lisää…


Digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia ja se myös helpottaa meidän arkeamme. Jokainen meistä voi olla digikaveri jollekulle. Nyt sinulla on mahdollisuus olla tarjoamassa digitukea myös lähipiirin ulkopuolelle. Mikäli sinulla pysyy älylaite kädessä ja ymmärrät, miten Google toimii, niin olet oikea henkilö digikaveriksi. Kaikkea ei kenenkään tarvitse osata. Lähde rohkeasti mukaan!


Koronatilanne Lapissa on tällä hetkellä hyvä, pidetään se yhdessä sellaisena. Rajoituksia on alettu purkaa ja monenlaista toimintaa on jo käynnistelty. Noudattamalla ohjeita pidämme itsemme ja toiset turvassa. Koronaturvallisen järjestö-toiminnan ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/koronaturvallinen-toiminta/ Sivulta löydät: Ohjeet toiminnan järjestäjälle koronaturvalliseen toimintaan Lue lisää…


Yhteensä: 97