Aluepalvelu


  Vuosi 2021 on alkanut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä pakkasen raikkaana ja joitakin muutoksia yhdistyksen toimintaan on tullut heti vuoden alusta. Pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Mervi Kestilän sijaisena on tammikuussa aloittanut Henna Romppainen. Henna siirtyy järjestökehittäjän tehtävästä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeesta yhdistyksen Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa on pyritty vahvistamaan järjestöjen asemaa merkityksellisenä yhteistyökumppanina sote-uudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyössä. Matka on pitkä todellisen ja tasavertaisen kumppanuuden sekä toiminnan tasolle. Järjestöjen asema on kuitenkin parantunut huomattavasti. Osa hankkeen tuloksista on murusina maailmalla Lue lisää…


Oletko sinä ALUEKOORDINAATTORI STEAn rahoittamassa Järjestöjen sotemuutostuki -hankekokonaisuudessa vuosina 2021-2023? Aluekoordinaattori toimii Sosten koordinoiman rinnakkaishankkeen maakuntaosion vastuuhenkilönä omalla alueellaan. Hakuilmoitus kokonaisuudessaan: www.verkostojarjestot.fi  


Sydäntukihenkilö Hannu Huczkowski Puh: 044 2505111 Sydäntukihenkilö on itse sydänsairauden kokenut maallikko. Hän on Sydänliiton kouluttama vapaaehtoistyöntekijä, joka on sydänsairaan ja hänen perheensä käytettävissä sairauden eri vaiheissa. Tukihenkilöt antavat vertaistukea keskustelemalla, kuuntelemalla ja jakamalla kokemuksia. Heiltä saa myös tietoa sydänjärjestöjen Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa digiosaamista on tuettu järjestämällä koulutuksia, kuten tänä syksynä yhdessä ASPA-säätiön kanssa toteutettu etädigikaverivalmennus ja hankkeen oma Saavutettavuus-koulutus. Hanketyöntekijä on osallistunut toiminnan suunnitteluun maakunnallisessa digiallianssissa ja ollut yhteistyökumppanina Lapissa käynnissä olevissa digihankkeissa. Digiosallisuutta on kehitetty koordinoimalla ja kutsumalla Lue lisää…


Loppusyksynä tehdyn kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen mukaan järjestöjen asema kuntien yhteistyökumppanina on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy mm. siinä, että lähes kaikissa Lapin kunnissa on nyt nimetty järjestöyhdyshenkilö. Kaksi vuotta sitten Lapin kahdessakymmenessäyhdessä kunnassa järjestöyhdyshenkilöitä oli vain viisi. Kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä Lue lisää…


Yhteistyö-sana sisältyy jo hankkeen nimeen, mikä kertoo asian tärkeydestä toiminnan kannalta. Järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä edistettiin laajalla kuntakierroksella viime vuonna. Yhteistyössä SPR Lapin piirin kanssa kierrettiin kaikki Lapin 21 kuntaa. Kuntatapaamisissa keskusteltiin kuntajohdon kanssa järjestöyhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tapaamisissa Lue lisää…


Järjestöt mukaan maakunnalliseen sote-uudistukseen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen päätavoite oli vahvistaa järjestöjen asemaa Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä tietoyhteiskunnassa. Hanketyöntekijät osallistuivat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden työskentelyyn vieden järjestökentältä nousseita viestejä sekä vastaavasti tuoden valmistelun viestejä järjestökentälle. Hankkeen työntekijät olivat järjestöjen Lue lisää…


Lapin maakunnan järjestöneuvottelukunta palkitsee vuonna 2020 Tehemä pois -palkinnolla Tornion sydänyhdistys ry:n. Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tornion sydänyhdistys on tehnyt erinomaista työtä maallikkosydäniskurikoulutuksen ja Lue lisää…


Ivalossa on avattu Osallisuuskeskus Ainola, joka on kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka. Ainolassa voi esimerkiksi tavata ihmisiä, lukea lehtiä, kahvitella tai käyttää langatonta internet-yhteyttä. Ainola on avoinna arkisin klo 9.00–14.00. Ainolassa on useita erikokoisia tiloja, jotka ovat varattavissa maksutta yhdistyksille, Lue lisää…


Yhteensä: 107