Jelli (Pohjois-Karjala)


Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa kehitetyt ja testatut hyvät opit on koottu oppaaksi. Opas on ammattilaisten hyödyksi erityisesti oppilaitoksissa, mutta oppaan materiaalit ovat hyödynnettävissä myös muissa ohjaus- ja valmennustyön käytänteissä. Tutustu oppaaseen


KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten Lue lisää…


Sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen tukiviidakko. Esimerkiksi pitkäaikaissairailta tai eläkeläisiltä saattaa jäädä saamatta tukia, joihin heillä olisi oikeus. EAPN-Fin on jo useampana vuonna julkaissut vuosittain päivitetyn Sosiaaliturvan tarkistuslistan. Se on päivitetty vuoden 2019 etuusmuutosten mukaiseksi. Sosiaaliturvan tarkistuslista muistuttaa, mitä tukia ja palveluita Lue lisää…


Tuoreimman lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän tutkimuksen mukaan ainoastaan 10 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vuonna 2018 toteutetussa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tuoreessa raportissa esitellään laajasti tuloksia 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten Lue lisää…


Joensuun kulttuuripalvelut on käynnistänyt kaupungin kulttuuritilaselvityksen teon.  Selvitys aloitetaan ”Ilmianna kulttuuritila”-verkkokyselyllä.  Kyselyssä yhdistyksiä pyydetään kertomaan erilaisista tiloista, joissa kulttuuritoimintaa harjoitetaan sekä kuvaamaan, kuinka ne vastaavat tarvetta. Kyselyyn voi vastata 4.3.2019 mennessä . Kyselyn voi täyttää osoitteessa http://bit.ly/tilaselvitysyhd Maaliskuussa joensuulaiset kulttuuritoimijat kutsutaan myös kaikille Lue lisää…


Vuoden 2019 TERVE-SOS -palkinnon teemana on Hyvinvointiteknologia. Oletteko kehittäneet ratkaisun, jossa teknologian käyttö helpottaa ja mahdollistaa ihmisen osallistumista ja itsenäisyyttä. Tai keksineet hyödyntää vanhaa teknologiaa uudella tavalla, vaikkapa yhdistäneet uutta palvelua tai toimintatapaa teknologiaan. Haemme kilpailuun toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry hakee sosiaaliohjaaja ( sijaisuus) , jonka työaika jakaantuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman matalan kynnyksen toiminnan ohjaukseen ja kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaukseen. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä mielenterveyskuntoutujien kanssa sekä kokemus työvalmennuksessa toimimisessa. Sijaisuuden kesto on 1.4.2019 – Lue lisää…


Jeesaan-hanke on tuottanut materiaalia vapaaehtoistoiminnan kurssien järjestämiseen Osaamista vapaaehtoistyöstä – opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille Opas on runsas tietopaketti opettajille ja kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vapaaehtoistoiminnan kurssi – menetelmiä ja kurssirunko Opas on käytännön opas nuorten vapaaehtoistyön kurssin vetämiseen. Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan Lue lisää…


Järjestöt keskittyivät raportissaan YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon koskeviin puutteisiin.  Raportissa järjestöt toivat esiin seuraavaa: Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohtaamaan syrjintään puututtava Syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vahvistettava ja translaki uudistettava Intersukupuolisille lapsille suoritettavat lääketieteellisesti Lue lisää…


Siun soten AVOT-hankkeen kehittämistyöstä on ilmestynyt raportti jossa kuvataan hankkeen ketteriä kokeiluja ja tuloksena syntyneitä uusia toimintamalleja. AVOT, Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla -hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. AVOT oli yksi hallituksen kärkihankkeista, joilla uudistettiin koti- ja omaishoitoa vuosina 2016–2018. Raportti Lue lisää…


Yhteensä: 365