Jelli (Pohjois-Karjala)


Joensuu Pelastakaa Lapset ry etsii osa-aikaista projektiyöntekijää äitiysloman sijaisuuteen. Projektityöntekijän työaika koostuu 50%:sti Minä Olen Tärkeä! -hankkeen työtehtävistä; vapaaehtoistyön koordinoinnista ja koulutuksista, lasten pienryhmäohjauksesta, retkijärjestelyistä, verkostotyöstä, toiminnan tilastoinnista ja seurannasta, sekä STEA-raportoinneista. 40% työajasta muodostuu puolestaan perheretkitoiminnan pilotoinnista. Perheretket ovat Lue lisää…


Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja  tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille. Hakuaika vuonna 2019: 5.5.-31.5.2019 Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista: Circo Aereo ry: fyysistä teatteria, klovneriaa ja nykysirkusta yhdistävän esityksen toteuttamiseen Helsingissä, Turussa ja Tampereella , Lue lisää…


THL:n terveyden edistämisen määrärahan haku käynnistyy 13.5.  Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2019 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Lue lisää…


Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyn  vastasi 95 000 koululaista perusopetuksen luokilta 1-10. Kylseny tulosten mukaan koululaiset toivovat elämäänsä lisää aikaa kavereiden kanssa. Ne koululaiset, joilla on kavereita, ovat myös tyytyväisiä elämäänsä. Sekä ylä- että alakoululaiset viettävät mieluiten vapaa-aikaa kotona. Koululaiset ovat Lue lisää…


Mediakasvatusseuran tuoreen julkaisun tarkoituksena on auttaa nuorten kanssa työskenteleviä keskustelemaan, ottamaan selvää ja suhteuttamaan ajankohtaisia nuoriin ja mediaan liittyviä ilmiöitä – siis toimimaan mediakasvattajina. Oppaassa käsitellään muun muassa peli- ja seksuaalikasvatusta sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kysymyksiä mediakasvatuksen näkökulmista. Julkaisussa käsiteltäviksi Lue lisää…


Selvityshenkilö, professori Juho Saaren raportti Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa on valmistunut. Hän tarkastelee siinä eriarvoistumisen ja huono-osaisuuden vähentämistä osana Sosiaaliturva 2030 -työtä. Selvityksessä Saari pohtii eri näkökulmista sitä, miksi ihmiset kokevat putoavansa yhteiskunnassa, vaikka vertailevasti tarkastellen suomalainen yhteiskunta menestyy varsin hyvin. Lue lisää…


Aarresaari-seikkailu on Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n järjestämä jokavuotinen lapsiperhetapahtuma, joka järjestetään keväisin Utran saaressa. Aarresaari-seikkailussa lapset ja aikuiset pääsevät yhdessä selvittämään erilaisia oppimista ja kehitystä tukevia rastitehtäviä. Keväällä2019, Aarresaari-tapahtuma järjestetään jo neljännen kerran.Tapahtumassa 11.5. tarvitaan paljon vapaaehtoisia käsiä niin Lue lisää…


Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 -kyselyssä on selvitetty, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset toivovat tulevaisuuden yhteiskunnalta. Kyselyyn vastasi yli 2000 15-84-vuotiasta mannersuomalaista. Tutustu julkaisuun


PAKOLAISOHJAAJAA haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Koulutusvaatimuksena ammattikorkeakoulutason tutkinto tai vanha opistotason tutkinto. Pakolaisohjaajan toimenkuvaan kuluu mm: -vastaanottokeskuksen majoitustoiminta: asukkaiden vastaanotto ja asukashuoneiden kuntoon saattaminen -aloitus- ja muiden infojen järjestäminen asukkaille -opastus, kuljetukset, asiointi kaupungilla -asiakaspalvelu vastaanotossa -rekisteriylläpidot -viranomaisyhteistyö -työtoimintojen Lue lisää…


Hakemusmenettely keventyy huomattavasti nykyisestä.  Rahankeräyksen järjestäjän tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä. Lisäksi tulee tehdä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on uuden lain mukaan joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Lue lisää…


Yhteensä: 431