Lappilaiset (Lappi)


Koillis-Lapin A-kilta ry tarjoaa vertaistukea päidenongelmaisille ja heidän läheisilleen Kemijärvellä − on tarjonnut sitä jo yli 25 vuotta. Muutama vuosi sitten A-kilta sai uudet toimitilat osoitteessa Jänkätie 2. Samassa tilassa A-kilta pyörittää arkisin päiväkeskusta Toimintapäivät-nimen alla STEAn Ak-rahoituksen turvin. A-killassa Lue lisää…


Sodankylän kunnan myöntämät äitienpäivän kunniamerkit haussa, esitykset pyydetään 15.4.2021 mennessä  Sodankylän kunta palkitsee vuosittain sodankyläläisiä ansioituneita äitejä. Äitienpäivän kunniamerkkejä on myönnetty Sodankylässä vuodesta 1993 lähtien. Kunnan palkitsemissäännön mukaan kunniamerkin perusteluna voi olla ehdokkaan omassa elämässään toteuttamat ansiot lasten ja nuorten Lue lisää…


  Tervehdys Lapin sote-uudistus -hankkeista, Tule kuulemaan Lapin sote-uudistus -hankkeiden etenemisestä ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista kumppanuuskahveille 14.4.2021 klo 13.00–14.30. Tilaisuus on kohdennettu Lapin järjestöjen toimijoille. Sisältö tarkentuu osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pyydämme ilmoittautumaan ma 12.4. mennessä. Kerrothan meille ilmoittautumisen Lue lisää…


Hei,   tervetuloa Itä-Lapin Arjen turvallisuuden työpajaan maanantaina 19.4.2021 kello 12-15.30. Työpajoilla haetaan ajatuksia ja ideoita siihen, mitä lappilaisen arjen turvallisuuden kehittämistyössä pitäisi seuraavaksi tehdä.   Työpajan ohjelma: -Tervetuloa työpajaan, yhteinen alustus aiheeseen -Pienryhmätyöskentelyä: mitä lappilaisen arjen turvallisuudessa pitäisi parantaa Lue lisää…


Tervetuloa työstämään Lappi-sopimuksen sisältöä ja teemoja avoimiin työpajoihin maaliskuussa – ilmoittautua voit viimeistään sunnuntaina 21.3.2021. ​Lapin liitto järjestää kaksi samansisältöistä Lappi-sopimustyöpajaa etäyhteyksin. Työpajat järjestetään tiistaina 23.3. klo 8.00-12.00 ja torstaina 25.3. klo 12.00-16.00. Työpajojen tavoitteena on osallistaa eri toimijoita keskusteluun Lue lisää…


Järjestöjen sote-muutostuki on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä muodostama valtakunnallinen hankekokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Päämääränä on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen pysyvät kiinteästi mukana sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä. Sote-muutostukea toteutetaan Lue lisää…


Etä- ja verkkopalvelut ovat nykyaikaa ja tarve niiden tuottamiseen ja kehittämiseen on todellinen. Etäpalveluissa on omat haasteensa, mutta myös vahvuudet. Tarkastelemalla palvelun tuottamista tarvelähtöisesti ja huomioiden asiakkaan palvelupolku digitaalisessa todellisuudessa voimme muotoilla entistä asiakaslähtöisimpiä ja tarpeeseen vastaavia palveluja. Samalla etänä Lue lisää…


Osallistu virtuaalisille järjestömessuille! Järjestömessuilla tuodaan esiin järjestöjen rooli osallisuuden lisäämisessä. Messut tekevät näkyväksi järjestöjen työn ihmisen tukena. Valtakunnalliset virtuaaliset järjestömessut tehdään yhdessä ensimmäistä kertaa 2.–3.3.2021. Kokonaan verkossa toteutettavat järjestömessut antavat loistavan mahdollisuuden tehdä tutuksi järjestöjen toimintaa ympäri Suomen. Messuvieraiksi ovat Lue lisää…


  Vuosi 2021 on alkanut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä pakkasen raikkaana ja joitakin muutoksia yhdistyksen toimintaan on tullut heti vuoden alusta. Pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Mervi Kestilän sijaisena on tammikuussa aloittanut Henna Romppainen. Henna siirtyy järjestökehittäjän tehtävästä Järjestöjen etäpalvelut käyttöön -hankkeesta yhdistyksen Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa on pyritty vahvistamaan järjestöjen asemaa merkityksellisenä yhteistyökumppanina sote-uudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyössä. Matka on pitkä todellisen ja tasavertaisen kumppanuuden sekä toiminnan tasolle. Järjestöjen asema on kuitenkin parantunut huomattavasti. Osa hankkeen tuloksista on murusina maailmalla Lue lisää…


Yhteensä: 124