Lappilaiset (Lappi)


Hallitus on päättänyt, että tulevaisuudessa kuntien sijaan 18 maakuntaa vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Valinnanvapaudesta säädetään erillinen laki, jonka mukaan ihminen saa valita itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön, ja listautua niiden asiakkaaksi. Palveluntarpeen arvioinnin jälkeen asukkaat voivat Lue lisää…


Ihimiset.fi ja lappilaiset.fi -verkkopalvelujen uudistuessa Pohjois-Suomen järjestötoiminnan ja hyvinvoinnin uutiskirje Puolen Suomen uutisia lakkautetaan. Kansalais- ja järjestötoiminnan verkkopalvelut uudistuvat toukokuussa: Uusi ihimiset.fi (Pohjois-Pohjanmaa) julkaistaan 15.5. ja lappilaiset.fi (Lappi) 18.5. alkaen. Alueiden yhteinen uutiskirje Puolen Suomen uutisia ilmestyy viimeisen kerran 28.4.2017. Lue lisää…


Yhteensä: 102