Hankkeet


Tarkoitus ja toiminta Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset. Hanke on 3-vuotinen (2017-2020) Lue lisää…


OSANA-hankkeen tavoitteena on kotoutumisajan ohittaneiden eli yli 3 vuotta Suomessa asuneiden, EU:n ulkopuolelta tulevien henkilöiden osallistaminen kohti itsenäistä elämää Suomessa. Tavoite saavutetaan antamalla tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Tämä tapahtuu käytännössä ja konkreettisesti valmennusryhmissä sekä tutoreiden avulla. Koulutamme vapaaehtoisia valmennusryhmien Lue lisää…


Verneri eli vertaisneuvontaa ja -toimintaa hanke käynnistyi helmikuussa 2018. Stea-rahoitteisessa kolmivuotisessa hankkeessa toimitaan matalalla kynnyksellä, kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan joko osallistujiksi tai vertaisohjaajiksi. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten osallisuutta, tuoda alueelle matalan kynnyksen toimintaa, vähentää yksinäisyyttä, kotouttaa ihmisiä ja tuoda Lue lisää…


VIIRI – virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta -hanke on STEAn Veikkauksen varoilla rahoitettu Marttojen hanke, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Kohderyhmänä on erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 40-vuotiaat miehet. Lisäksi kaikki työikäiset pitkäaikaistyöttömät voivat osallistua VIIRIn pienryhmätoimintaan ja Lue lisää…


DuuniAgentti – tehokkaan työllistymisen asiamies DuuniAgentti valmentaa yli 45-vuotiaita työelämässä eteenpäin. Toimimme Länsi-Uudellamaalla vuosina 2017 – 2019. DuuniAgentti etsii sinulle työpaikkoja ja tutkii, millaisia yrityksiä Länsi-Uudellemaalle tarvitaan. Voit osallistua toimintaan Hangossa, Karkkilassa, Raaseporissa, Lohjalla ja Vihdissä. DuuniAgentin palvelut: DuuniExpo on Lue lisää…


Opinnollistava kuntoutus- kaikille toisen asteen koulutus hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018 – 30.9.2020. OoKoo-hanketta hallinnoi Pohjois -Karjalan Mielenterveydentuki ry. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY keskus, Euroopan Sosiaalirahasto, Siun sote, Riveria Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 Lue lisää…


Sektori hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on välittää espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja mahdollistaa osatutkintojen suorittaminen opinnollistamisen avulla. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä. Hanke tarjoaa koko asiakkuuden ajan Lue lisää…


Pohjois-Karjalan LAPE 2017-2018 LAPE eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke. LAPEssa vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunnat tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä LAPEssa on matalan kynnyksen Lue lisää…


Hankkeen tarkoituksena on maakunnallisesti tukea valtimopotilaiden ja korkeassa riskissä olevien (eteisvärinäpotilaat) osallistumismahdollisuuksia toimintaan yli yhdistysrajojen yhteistyössä Siun Soten kanssa. Hankkeessa on kolme päälinjaa:  1) Tukihenkilötoiminnan mahdollistaminen paikallisten valtimotautiyhdistysten kanssa. 2) Vertaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä em. valtimotautiyhdistysten kanssa. 3) Piiritason tukeminen yleisötilaisuuksien Lue lisää…