Hankkeet


Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE. Hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdessä ei olla yksin Lue lisää…


OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa ja Matarassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Jyväskylässä toimintaa toteutetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteistyönä. OLKA® on valtakunnallinen HUSin ja EJY ry:n Lue lisää…


InPromptu-hankeessa edistämme tieto- ja viestintäteknistä perusosaamista. Hankkeen osallistujat ovat ensisijassa työttömiä ja työttömien yhdistyksissä toimivia. InPromptussa tuemme yhdistyksiä ohjaajien valmennuksilla, yhteisillä materiaaleilla sekä neuvontatyöllä. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteistä työttömien Lue lisää…


Yhteinen Päijät-Häme -hanke toimii linkkinä ja koordinoivana voimavarana yhdistysten, kunnan ja maakunnan sekä sote-toimijoiden välillä. Hankkeen rahoituksesta vastaa STM / Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA / Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus. SOSTE koordinoi Järjestöt 2.0 – mukana muutoksessa -avustusohjelman hankkeita. Yhteinen Lue lisää…


Tarmo-hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2020 ja hanke toimii 11 kunnan alueella. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajana toimii Riveria. Hankkeen tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja Lue lisää…


SOMAT- Saavutettavat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille-kurssi Saavutettava oppimateriaali tarkoittaa, että jokainen opiskelija voi hyötyä yhdenvertaisesti kouluissa jaettavista oppimateriaaleista sekä oppimisympäristöstä riippumatta omista erityistarpeistaan. Saavutettava materiaali on selkeää, loogista ja helppolukuista. Koulutuksessa ohjeistetaan konkreettisin esimerkein ja pienryhmissä työskennellen, kuinka opettajat Lue lisää…


MAPPI-hankkeen kohderyhmänä ovat perheelliset 15 – 49 -vuotiaat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, etenkin naiset, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Hanke kehittää perhelähtöisen kotoutumisen toimintamallia maahanmuuttajataustaisille perheille.Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarpeeseen perheissä. Perheitä ja vanhempia pyritään tukemaan samanaikaisesti usealla elämän Lue lisää…


Joensuun seudun kansalaisopisto on saanut opetusministeriöltä tukea aikuisten digitaitoja kehittävään hankeeseen. Tällä rahoituksella järjestämme maksuttomia tietoiskuja, tuettua opetusta ja lyhytkursseja. Joensuun seudun kansalaisopisto (ja hanke) toimii Joensuun, Polvijärven, Kontiolahden, Liperin ja Outokummun alueella.


Yhteensä: 154