Hankkeet


Kotoa kohti työelämää -hanke (02/2019-01/2020) on Joensuun KAKE 2.0 -hanke (kansalaislähtöinen kaupungin kehittämishanke). Rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki.   HANKKEEN TARKOITUKSENA ON TUKEA MAAHAN MUUTTANEITA NAISIA: suomen kielen taidon vahvistamisessa oman tulevaisuuden suunnittelemisessa osana suomalaista yhteiskuntaa   Lue lisää…


Tähtäimessä aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet. Palvelut aikuisille (18 vuotta täyttäneille) joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Hyppiikö kirjaimet? Unohdatko lukemasi? Voisiko taustalla olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus? Jos sinulla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia voit sujuvoittaa lukemistasi tietokoneella. Mikäli haluat Lue lisää…


MINÄ OLEN TÄRKEÄ!- pienryhmät ovat 9-15 vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia pienryhmiä ja toiminta on STEA:n rahoittamaa. Kuhunkin pienryhmään kuuluu 3-5 lasta. Ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai joilla on haasteita kaveruussuhteissa. Ryhmät pyritään Lue lisää…


  Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa on Kansalaisareenan koordinoima hanke, jonka tavoitteena on innostaa nuoria vapaaehtoistyöhön ja kehittää toisen asteen oppilaitoksiin sopiva malli vapaaehtoistoiminnan kurssista. Jeesaan-hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja sitä rahoittaa STEA. Hankkeessa pilotoidaan vapaaehtoistoiminnan kursseja vantaalaisissa lukioissa ja ammatillisissa Lue lisää…


Välitin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema on kestävä kehitys työllistämisessä Lue lisää…


SENIORITALO-HANKE – OSALLISTAVAA JA AKTIVOIVAA TOIMINTAA OUTOKUMMUSSA IKÄIHMISILLE Ikäihmisille osallistavaa ja aktivoivaa toimintaa Outokummussa. Kerhotoiminta on maksutonta ja toimintoihin voi osallistua omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuus pyytää myös kuljetus toimintoihimme kohtuullisen matkan päästä soita ja kysy lisää. Kaipaatko sisältöä Lue lisää…


NaApurit -hanke käynnistyi  01.02.2019 jatkuen huhtikuun loppuun 2021 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys ja tulipalotilanteissa ja siten vähennetään palokuolemien Lue lisää…


Digisti kylässä -hanke on käynnistynyt 01.02.2019 ja jatkuu vuoteen 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä lisätä kylien ja pienten taajamien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa vahvistetaan asukkaiden digitaitoja ja digiosallisuutta, edistetään heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sähköisiä Lue lisää…


Perheet keskiöön! on Lastensuojelun keskusliiton koordinoima ja STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2018-2020) hanke, jonka tarkoitus on edistää järjestöjen roolia sekä perheiden osallisuutta perhekeskusten toiminnassa ja rakenteissa. Perheet keskiöön! haluaa olla vaikuttamassa ja tukemassa järjestöjen perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hankkeen järjestöagentit (6 Lue lisää…


Yhteensä: 145