Hankkeet


Linkki lappilaiseen hyvinvontiin -hankkeen tavoitteena on pilotoida Iso-Britanniassa laajassa käytössä olevaa social prescribing -toimintamallia. Toimintamallista käytetään nimeä hyvinvointilähete. Hyvinvointilähete on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen asiakkaalle tai potilaalle tekemä ohjaus palveluun, joka linkittää kolmannen sektorin palvelut ja vapaa-ajan palvelut yksilön hyvinvoinnin Lue lisää…


Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan takia tarve tuottaa palveluita digitaalisesti ja etänä on lisääntynyt. Etäpalveluiden ja –toiminnan löytäminen on aikaisemminkin ollut haastavaa, mutta varsinkin keväällä tavoitettavuuden haasteet ovat nousseet esille. Hanke perustuu järjestökentän tarpeeseen järjestöjen etäpalveluiden ja -toimintojen kartoituksesta, koonnista sekä niiden Lue lisää…


Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tavoitteena on tukea lappilaista vanhemmuutta perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen toisinaan haastavaksi. Ryhmissä opetellaan tunnistamaan haastavia tilanteita ja yhdessä löydetään niihin positiivisia toimintatapoja. Kannustava kasvatus Lue lisää…


Hankkeen nimi: Elävät kylät – Kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi Toiminta-aika: Toukokuu 2017 – Huhtikuu 2019 Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020, Leader Peräpohjola Elävät kylät – kulttuurista voimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa – Toimelias Lue lisää…


Kokemus Kohottaa -hankkeessa (2017-2018) kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa Lapissa Miksi? Vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa Lisätään mielenterveyden ongelmia kohdanneiden ja heidän läheisensä osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Vaikutetaan mielenterveyteen liittyviin asenteisiin Mitä? Koulutusta, tukea ja ohjausta jo toimiville ja uusille kokemusasiantuntijoille Vertaistukea Lue lisää…


Asiantuntija- ja tukipalvelukeskuksen päätehtävänä on tarjota Lapin maakunnan muistisairaille ihmisille sekä heidän lähi-ihmisilleen toimintaa, tietoa, ohjausta, tukea ja neuvontaa. Lapin Muistiluotsia rahoitta STEA (kohdennetulla toiminta-avustuksella). Olemme osa Muistiliiton koordinoimaa valtakunnallista Muistiluotsiverkostoa: Suomen pohjoisin Muistiluotsi, tutustu verkostoon lisää täältä. Tutustu Lapin Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä Sote-uudistus herättää järjestökentässä monia huolenaiheita ja kysymyksiä. (Sosiaalibarometri 2016) Mikä on järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uudessa maakunnassa ja kunnissa? Miten heikommassa asemassa olevan kansalaisen käy uudistuksessa? Toteutuuko digiosallisuus? Heikkeneekö yhdenvertaisuus? Entä miten uudistus vaikuttaa järjestötoiminnan Lue lisää…


Lapin Kilpi ry – kilpirauhaspotilaiden alueellinen edunvalvoja Väsyttääkö? Lihotko? Univaikeuksia? Vatsaongelmia? Hiuskato? Lihassärkyä? Kuiva iho? Kuivat silmät? Muistiongelmia? Masentaako? – Kilpirauhasarvosi?????? Lapin Kilpi ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka aktiivisten vapaaehtoisten voimin, edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja Lue lisää…


Hankkeen tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden sekä järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistoiminnan kehittäminen ja voimavarojen kokoaminen paikallisesti ja alueellisesti. Toiminta-aika: 1.3.2016-28.2.2019 Kehittämisalue: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Toiminta-alue: Oulun eteläinen ja Raahen alue Rahoittaja: Opetushallitus


Yhteensä: 9