Elävät kylät – Kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi

01.05.2017 - 01.04.2019 / Rovaniemen Neuvokas

Hankkeen nimi: Elävät kylät – Kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi
Toiminta-aika: Toukokuu 2017 – Huhtikuu 2019
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020, Leader Peräpohjola

Elävät kylät – kulttuurista voimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014 – 2020 ja erityisesti sen painopistealueita: Toiminnallinen yhteisöllisyys ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Hanke toteuttaa Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2014 – 2017 sen arvoja, visiota ja päämäärää. Tavoitteena on innostaa kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja perustaa tarvelähtöisesti uusia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kylille. Samalla tavoitellaan uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan.

Hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistyötä; kylillä jo toimivien ja rekrytoitavien uusien vapaaehtoisten kulttuurista osaamista vahvistetaan hankkeen aikana. Näin vapaaehtoisten osaaminen jää kylien yhteisöjen käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätietoa hankkeesta Rovaniemen Järjestötalon -verkkosivuilta.

Rovaniemen Kansalaistalo

Rovakatu 23, Rovaniemi, Suomi

Osoitteet

  • Rovaniemen Kansalaistalo

    Rovakatu 23, Rovaniemi, Suomi

Rovaniemen Järjestötalo