Järjestöjen etäpalvelut käyttöön

15.06.2020 - 31.03.2021

 

 

 

 

 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia tarve tuottaa palveluita digitaalisesti ja etänä on lisääntynyt. Etäpalveluiden ja –toiminnan löytäminen on aikaisemminkin ollut haastavaa, mutta varsinkin keväällä tavoitettavuuden haasteet ovat nousseet esille.

Hanke perustuu järjestökentän tarpeeseen järjestöjen etäpalveluiden ja -toimintojen kartoituksesta, koonnista sekä niiden markkinoinnista lappilaisille. Hankkeen tavoitteena on koota Lapissa tarjottavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen etäpalvelut ja -toiminnot yhteiseen palvelutarjottimeen siten, että ne ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa yhdessä osoitteessa.

Hankkeen toiminnan vaikutuksena lappilaisten on helppo saada apua ja tukea tai osallistua järjestöjen toimintaan välimatkoista riippumattomasti. Näin ihmisten osallisuus mahdollistuu paremmin, syrjäytymisriski pienenee ja hyvinvointi lisääntyy. Hankkeen tavoitteena on, että lappilaisten ihmisten ja järjestötoimijoiden digitaidot lisääntyvät ja lappilaisten järjestöjen digipalvelukulttuuri kehittyy myönteisemmäksi sekä digisyrjäytymistä ehkäiseväksi. Lappilaiset saavat tukea ja toimintaa etäyhteyksin erityisesti poikkeavissa olosuhteissa. Hankkeen tavoitteena on myös, että järjestöjen välinen sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy etäpalveluiden ja –toimintojen kehittämisessä sekä digisyrjäytymisen ehkäisyssä.

Hanke rahoitetaan Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoituksella.

Hanke on päättynyt 31.3.2021 ja sen lopputuotoksena on muun muassa luotu etäpalvelutarjotin lappilaiset.fi sivustolle.

Osoitteet