Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020

Järjestöt muutokseen yhteistyössä

Sote-uudistus herättää järjestökentässä monia huolenaiheita ja kysymyksiä. (Sosiaalibarometri 2016)

Mikä on järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uudessa maakunnassa ja kunnissa? Miten heikommassa asemassa olevan kansalaisen käy uudistuksessa? Toteutuuko digiosallisuus? Heikkeneekö yhdenvertaisuus? Entä miten uudistus vaikuttaa järjestötoiminnan materiaalisiin edellytyksiin kuten kunta-avustuksiin ja edullisiin tiloihin?

Vaikka järjestöt pystyvät reagoimaan muutoksiin nopeallakin aikataululla, on soteuudistukseen valmistauduttava ja luotava uusia yhteistyörakenteita ja kumppanuuksia. Myös järjestöjen roolia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on kirkastettava.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen, jossa on mukana 17 maakunnallista osahanketta ja viisi digihanketta.

Lisätietoja:
Katja Kitiniemi
järjestökehittäjä
Puh. 040 861 1156
katja.kitiniemi(at)lapinsote.fi

 

Osoitteet

Lappilaiset.fi