Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestöt muutokseen yhteistyössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee vaikuttamaan järjestöjen toimintaan merkittävästi (Järjestöbarometri 2016). Sote-uudistus herättää järjestökentässä monia huolenaiheita ja kysymyksiä. Mikä on järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uudessa maakunnassa ja kunnissa? Miten heikommassa asemassa olevan kansalaisen käy uudistuksessa? Toteutuuko digiosallisuus? Heikkeneekö yhdenvertaisuus? Entä miten uudistus vaikuttaa järjestötoiminnan materiaalisiin edellytyksiin kuten kunta-avustuksiin ja edullisiin tiloihin? Vaikka järjestöt pystyvät reagoimaan muutoksiin nopeallakin aikataululla, on soteuudistukseen valmistauduttava ja luotava uusia yhteistyörakenteita ja kumppanuuksia. Myös järjestöjen roolia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on kirkastettava.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen, jossa on mukana 17 maakunnallista osahanketta ja viisi digihanketta.

Lisätietoja:
Tanja Sälevä
järjestökehittäjä
Puh. 040 164 6696
tanja.saleva(at)lapinsote.fi

Järjestötalo

Kansankatu 8, Rovaniemi, Suomi

Osoitteet

  • Järjestötalo

    Kansankatu 8, Rovaniemi, Suomi

Lappilaiset.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn