Järjestötieto Järjestykseen – Lapin hanke

01.04.2016 - 31.12.2018 / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Lapin maakunnallisen järjestöstrategian laadinnassa esiin noussut järjestökenttää koskeva tiedon tarve edellyttää järjestökenttää koskevan tiedontuotannon kehittämistä vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedontarpeisiin. Tiedontuotannolla edistetään järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä kuntalaisille sekä maakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa.

Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi ja edistämiseksi järjestöneuvottelukunnan alaisuuteen perustettiin helmikuussa 2015 kaikille avoin tiedontuotannon verkosto. Verkoston yhteistyön tuloksena haettiin ja saatiin RAY:n hankerahoitus Järjestötieto Järjestykseen – Lapin hankkeelle 2016-2018, joka alkoi 1.4.2016.

Hankkeessa selvitetään lappilaisten järjestöjen, kuntien ja alueellisten viranomaisten sekä rahoittajien yhteisiä järjestökenttää koskevia tiedontarpeita. Lisäksi siinä tuotetaan koko Lapin alueen kattavaa ja järjestöjen rajat ylittävää paikallista, alueellista ja maakunnallista järjestötietoa.

Katso tästä tarkempi projektikuvaus

Lisätietoa:

Marika Ahola
Koordinaattori, tiedontuotanto
Puh. 040 518 9169
marika.ahola(at)lapinsote.fi

Paula Ruuth
Suunnittelija
Puh. 040 163 4997
paula.ruuth(at)lapinsote.fi

Kansankatu 13, Rovaniemi, Suomi

Osoitteet

  • Kansankatu 13, Rovaniemi, Suomi

Lappilaiset.fi

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanijärjestöt
• Aiesopimusjärjestöt: Lapin kilpirauhasyhdistys ry, Lapin sydänpiiri ry, Suomen Punainen Risti Lapin piiri • Pärjätään yhdessä -hanke, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Rovaniemen Neuvokas, Erityislasten omaiset ELO ry, Lapin Näkövammaiset ry, Lapin muistiyhdistys ry, Setlementti Toivola-Luotola, Kohtaamispaikka Mikseri, muut: Toimeksi 2.0 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry, SOSTE ry:n tutkimusyksikkö

Yhteistyökumppanikunnat
• Aiesopimukset: Rovaniemi – esiselvityshanke, muut: Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Länsi-Pohja (Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry – yhteistyö)

Muut avainkumppanit
• Aiesopimukset: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin toimintayksikkö – muut: RAY/STEA, Oppilaitokset, Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä – Sociopolis -hanke


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn