Linkki lappilaiseen hyvinvointiin

01.01.2020 - 31.12.2021 / Lapin sairaanhoitopiiri

Linkki lappilaiseen hyvinvontiin -hankkeen tavoitteena on pilotoida Iso-Britanniassa laajassa käytössä olevaa social prescribing -toimintamallia. Toimintamallista käytetään nimeä hyvinvointilähete.

Hyvinvointilähete on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen asiakkaalle tai potilaalle tekemä ohjaus palveluun, joka linkittää kolmannen sektorin palvelut ja vapaa-ajan palvelut yksilön hyvinvoinnin tukemiseen. Linkkihenkilö toimii hyvinvointilähete –toimintamallissa lähetteen vastaanottajana, joka tapaa lähetteen saanutta henkilöä, kartoittaa hänen elämäntilannettaan, tukee ja kannustaa elämäntapamuutoksessa tai mielekkääseen harrastustoimintaan liittymisessä. Lisäksi tuotetaan tietoa osallisuuden ja tuen tarpeista yksilötasolla ja yhteisöissä​.

Hanketta rahoittaa STM terveyden edistämisen määrärahasta ja hallinnoivana tahona toimii THL. Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoimaan ja ohjaamaan hankkeeseen osallistuvat Kemijärven, Muonion ja Enontekiön kunnat, sekä Lapin AMK ja Lapin Yliopisto. Muita sidosryhmiä ovat mm. Poske, Sotu ry, High five hanke (Kemijärvi). Hankkeen rahoitusaika on 1.1.2020–31.12.2021.

Porokatu 39 A-C, 96101 Rovaniemi

Porokatu 39 A-C, 96101 Rovaniemi

Osoitteet

  • Porokatu 39 A-C, 96101 Rovaniemi

    Porokatu 39 A-C, 96101 Rovaniemi