Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hanke

13.11.2017 - 30.06.2018

Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa lähisuhdeväkivallasta ilmiönä sekä eri auttamis- ja tukipalveluista Lapissa. Lähisuhdeväkivallan uhrien voi olla haasteellista tunnistaa ja tiedostaa väkivaltaa omassa arjessaan koska heillä ei ole tietoa siitä, että väkivaltaa on muukin kuin fyysinen väkivalta. Tavoitteena on tuoda tietoa niin kokijalle, tekijälle, läheiselle kuin ammattilaisille.

Hankkeen aikana tuotetaan helposti ymmärrettävää ja saatavilla olevaa tietoa sekä viestintä-/tiedotusmateriaalia Lapin maakunnassa suomen, saamen (koltansaame, pohjoissaame, inarinsaame) ja englannin kielellä. Loppukeväälle on suunnitteilla myös teeman mukainen kampanjapäivä, josta lisää myöhemmin. Hanke on oikeusministeriön rahoittama.

Lisätietoja: Graafinen suunnittelija Tanja Havela, tanja.havela@lapinensijaturvakoti.fi, 040 668 7278


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn