Vertaisvoimaa vanhemmille -hanke

01.03.2018 - 31.12.2020 / Lapin ensi- ja turvakoti ry

Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tavoitteena on tukea lappilaista vanhemmuutta perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen toisinaan haastavaksi. Ryhmissä opetellaan tunnistamaan haastavia tilanteita ja yhdessä löydetään niihin positiivisia toimintatapoja. Kannustava kasvatus auttaa ennaltaehkäisemään tulevia mahdollisia käytöshäiriöitä ja tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Hankkeen toiminnan taustalla on mm. Perhekoulu Pop -toimintamalli, joka pohjautuu perheen myönteiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ryhmät ovat suljettuja ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen. Ryhmät toimivat lähiryhminä Rovaniemellä ja etäryhminä niin, että niihin voi osallistua koko Lapin maakunnan alueelta. Ryhmät ovat maksuttomia ja tarvittaessa selvitellään mahdollisuutta maksuttomaan lastenhoitoon ryhmien ajaksi.

Ryhmissä perheet saavat kokemuksen vertaistuesta ja kannustusta omaan toimintaansa vanhempina. Vanhemmat saavat lisää tietoa haastavuuden syistä ja ohjausta toimintamalleihin, jotka tunnistavat lapsen voimavarat ja haastavissakin tilanteissa positiivisesti ohjaavat lasta toivottuun käyttäytymiseen. Tavoitteena on myös, että perheiden parissa toimivat yhteistyökumppanit tunnistavat, tietävät ja osaavat ohjata tukea tarvitsevat perheet palvelun piiriin. Hanketta rahoittaa STEA.

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Katariina Silvennoinen, katariina.silvennoinen@lapinentu.fi, p.040 125 3320

Suunnittelija Heidi Partanen, heidi.partanen@lapinentu.fi, p.040 673 3636

Lapin ensi- ja turvakoti

Lähteentie 5, Rovaniemi, Suomi

Osoitteet

  • Lapin ensi- ja turvakoti

    Lähteentie 5, Rovaniemi, Suomi

Lapin ensi- ja turvakoti ry: Hankkeet