Mielenterveys

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO) Vakaa mielenterveys auttaa luomaan tasapainoisia ihmissuhteita, tekemään työtä ja käsittelemään vastoinkäymisiä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa voimavarat voivat kulua enemmän kuin ne uusiutuvat. (Hyvis.fi & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä

Mielenterveyttä suojaavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät. Niitä on meidän kaikkien tärkeä kehittää.

Sisäisiä suojaavia tekijöitä

 • sosiaalinen tuki, ystävät
 • hyvä fyysinen terveys ja perimä
 • myönteiset varhaiset ihmissuhteet
 • riittävän hyvä itsetunto
 • hyväksytyksi tulemisen tunne
 • ongelmanratkaisutaidot
 • ristiriitojen käsittelytaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita
 • mahdollisuus toteuttaa itseään

Ulkoisia suojaavia tekijöitä

 • koulutusmahdollisuudet
 • työ tai muu toimeentulo
 • työyhteisön ja esimiehen tuki
 • kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
 • turvallinen elinympäristö
 • lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät

(Suomen mielenterveysseura)

 

Tukea mielen hyvinvointiin

Mielenterveyden keskusliitto – Mielenterveyspalvelut

Mielenterveystalo.fi – Mielenterveys puheeksi, Työkaluja mielen hyvinvointiin, Oirenavigaattori, Lasten mielenterveystalo, Nuorten mielenterveystalo, Aikuisten mieleterveystalo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL – Mielenterveys, Mielen hyvinvointi

Väestöliitto – Mielen hyvinvointiMuokattu viimeksi: 08.06.2017