Lapin kokemukselliset asiantuntijat

Lapin alueella toimii erilaisia kokemuksellisia asiantuntijoita. He ovat mukana moninaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä uusien alan ammattilaisten koulutuksessa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Kokemuksellinen asiantuntijuus perustuu omakohtaisille kokemuksille esimerkiksi sairastumisesta, vammautumisesta, kuntoutumisesta tai palvelujen käyttämisestä joko henkilökohtaisesti tai läheisenä.

Moni on käynyt kokemukselliseen asiantuntijatoimintaan liittyvän koulutuksen, jossa perehdytään oman tarinan hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa. Kokemuksellisen asiantuntijat (esim. kokemusasiantuntijat, kokemustoimijat ja kehittäjäasiakkaat) toimivat oman järjestön, yhdistyksen, liiton tai muun taustaorganisaation kautta.

 

Lapin kokemusosaamisen verkosto

Lapissa kehitetään yhdessä lappilaista kokemusosaaamisen toimintamallia ajatukselle ”Olemme yhdessä yhteisen asian äärellä.”

Lapissa on aktiivinen ja kaikille avoin kokemusosaamisen verkosto. Verkosto järjestää mm. Kokemuksesta Voimaa! -seminaareja sekä koulutusta ja tukea kokemuksellisille asiantuntijoille.

Lapin kokemusosaamisen esite 

Lapin kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijat, tulkaa mukaan!

Ota yhteyttä!
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
info(at)lappilaiset.fiMuokattu viimeksi: 25.10.2022