Kokemusmateriaaleja

Videot

Kehittäjäasiakastoiminta
katso tästä
Tekijä: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kokemusasiantuntijuus, sosiaalialan digitarina,
katso tästä

MS-sairaus ja äitiys
katso tästä

Digitarinat kokemuksena
katso tästä
Tekijät: Sosiaalialan opiskelijat
Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu
Sociopolis, Lapin korkeakoulukonserni

Kokemuskoulutus
katso tästä
Tekijät: toimitus Marika Ahola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
kuvaus, leikkaus Juha Niemelä, Photokrafix

Kokemusasiantuntijat – Balanssi ry
katso tästä

 

Kokemuksellinen asiantuntijuus materiaalia ja linkkivinkit:

Hannele Mäkiollitervo tarkasteli Pro Gardu -tutkielmassaan kokemusasiantuntijakoulutusta avoimen dialogin toimintaympäristössä mielenterveyspalvelujen kontekstissa. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia ovat kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitykset mielenterveyspalveluiden dialogisissa toimintakäytännöissä ja yksilöiden kokemuksissa. Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalue, jonka vuonna 2016–2017 toteutetun kokemusasiantuntijakoulutuksen osallistujat kutsuttiin tutkimukseen. Lue lisää…

Taina Meriluoto selvitti väitöskirjassaan, miksi kokemusasiantuntijat ovat asiantuntijoita. Hän tutki sosiaalialalla vuosina 2005–2015 toimineita kokemusasiantuntijuushankkeita osallistavan hallinnan ilmiöinä.

– Osallistavassa hallinnassa kansalaisten halutaan osallistuvan aktiivisesti politiikkalinjausten valmisteluun ja toimeenpanoon. Näin ajatellaan, että saavutetaan parempia ja perustellumpi päätöksiä, sekä sitoutuneempia ja voimaantuneita kansalaisia, Meriluoto kertoo.

Väitöskirja luettavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60096/978-951-39-7603-3_vaitos24112018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kokemusosaaminen https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kokemusosaaminen

Kokemusmateriaaleja

https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/lapin-kokemukselliset-asiantuntijat/kokemusmateriaaleja/Muokattu viimeksi: 25.10.2022