Lapin kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijat kokemuksellisen tiedon välittäjinä

Kokemusasiantuntijat hyödyntävät omaa kokemustaan erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Kokemusasiantuntijat vaikuttavat oman henkilökohtaisen kokemustiedon ja osaamisen pohjalta muun muassa palvelujen kehittämiseen, opetukseen, päätöksentekoon ja yleiseen asenneilmapiiriin.

Kokemusasiantuntijat toimivat mm.

  • Kehittäjäasiakkaina
  • Vertaistukihenkilöinä, vertaisryhmän ohjaajana
  • Tukihenkilönä
  • Ammattilaisten työparina esimerkiksi vastaanottotyössä
  • Itsenäisenä asiakasvastaanottajana
  • Kokemuskouluttajana

Ota yhteyttä:
Balanssi ry
– Kaksisuuntainen mielialahäiriö
– Psykoosi
– Skitsofrenia
– Peliriippuvuus
– Sairastamisen, kuntoutumisen ja palvelujen käyttämisen näkökulmat
Yhteyshenkilö Terhi Savilahti, terhi.savilahti(at)balanssia.fi, puh. 040 824 3305

Erityislasten Omaiset ELO ry
Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä erilaiseen elämään pohjautuvaa kokemusasiantuntijuutta mm.
– palvelujärjestelmän toimivuudesta
– kuntoutuksesta
– apuvälineistä
– tilapäishoidosta
– vertaistuen merkityksestä
– vanhemmuuden haasteista
– lapsen/nuoren haastavasta käyttäytymisestä
– omaishoitajuudesta.
Kahdeksan lappilaisen ELO-vertaisperheen verkosto vanhempien vertaistukena ja ammattihenkilöiden työn tukena.

Lisätiedot:
www.erityislastenomaiset.fi
Verkostotyöntekijä Eveliina Johansson-Kivioja, eveliina(at)erityislastenomaiset.fi, puh. 040 197 5050

Etävertaistukea Virtu.fi -palvelun kautta

Etävertaistuki psykiatrian klinikalle, Muurola
Balanssi ry
Lue lisää tästä

Etävertaistuki erityisperheille
Erityislasten omaiset ELO ry
Lue lisää tästä

Lappilaisia kokemusvideoita

Kokemusasiantijuus Balanssi ry:ssä
katso tästä

Kehittäjäasiakastoiminta,
katso tästä
Tekijä: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kokemusasiantuntijuus, sosiaalialan digitarina,
katso tästä
MS-sairaus ja äitiys,
katso tästä
Digitarinat kokemuksena,
katso tästä
Tekijät: Sosiaalialan opiskelijat
Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu
Sociopolis, Lapin korkeakoulukonserniMuokattu viimeksi: 25.10.2022