Lapin kokemustoimijat

Kokemustoiminta

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle.
Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.

Kaikki jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan/potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä.

Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokemustietoa hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Kokemuskoulutuksessa kokemustietoa käytetään täydentämään opetusta sekä havainnollistamaan kirjoista opittua. Kokemustoimijat osallistuvat myös eri potilas-, vammais- ja omaisryhmien palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Tutustu lisää kokemustoimintaan osoitteessa www.kokemustoimintaverkosto.fi

Anna palautetta kokemustoiminnasta http://www.kokemustoimintaverkosto.fi/palaute/

Yhteystiedot
Lapin alueellisen ohjausryhmän puheenjohtaja
Annemari Kivivuori
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry.
annemari.kivivuori@pyt.fi

Lapissa toimivat kokemustoimijat

Aivoverenkiertohäiriö
Kokemustoimija Eero Knuuti
Esittely ja yhteystiedot
Keminmaa
Aivoliitto ry / Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry

Kokemustoimija Minna Hyötylä
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi
Lapin aivoyhdistys ry

Aivoverenvuoto
Kokemustoimija Reijo Koivumies
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Aivoliitto ry

CP-vamma
Kokemustoimija Pirjo Palenius
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Suomen CP-liitto ry

Kokemustoimija Pirjo Ala
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Suomen CP-liitto ry

Home- ja kosteusvaurioaltistus

Hengitysliitto

Kilpirauhasen vajaatoiminta
Kokemustoimija Raili Kuusela
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi
Suomen Kilpirauhasliitto ry / Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Kolmoishermosärky
Kokemustoimija Minna Perttunen
Esittely ja yhteystiedot
Kemi

Kuulovammat
Kokemustoimija Janne Alkki
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi
Kuuloliitto ry

Kokemustoimija Marjatta Nyman
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Kuuloliitto ry

Kokemustoimija Marja Pantzare
Esittely ja yhteystiedot
Kuuloliitto ry

Kuuloliiton kokemustoimijat
– Ikäkuulo
– Kuulovamman vaikutus ja merkitys elämässä, ja sen kanssa selviäminen ja pärjääminen opiskelussa, työssä ja harrastuksissa
– Esteettömyys ja saavutettavuus kuulovammaisten kannalta
– Kuulokojekuntoutus, apuvälineet ja kuulokuntouksen merkitys
– Kommunikointi kuulovammaisten kanssa

Yhteyshenkilö Päivi Kostamo
puh. 0400 394 135, paivi.kostamo(at)kuuloliitto.fi
Kuuloliitto ry / Lapin alue

Lihastauti

MS-tauti
Kokemustoimija Hanna Hämeenaho
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi
Neuroliitto ry

Kokemustoimija Mirva Jänesaro
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Länsi-Pohjan MS-yhdistys

Kokemustoimija Sinikka Myllyoja
Esittely ja yhteystiedot
Kemi
Länsi-Pohjan MS-yhdistys

Kokemustoimija Päivi Ojanperä
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi
Neuroliitto ry

Näkövammat
Kokemustoimija Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen
Puh. 044 3612 774
Rovaniemi
Lapin näkövammaiset ry

Kokemustoimija Jarno Saapunki
Puh. 040 5512 095
Rovaniemi
Lapin näkövammaiset ry

Yhteyshenkilö Juho Hiltunen
Puh. 040 742 6970
vastaavaohjaaja@lapinnakovammaiset.fi
Lapin näkövammaiset ry / Lapin alue

 Muokattu viimeksi: 15.11.2022