Kunta- ja järjestöyhteistyö

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on Suomessa merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana. Järjestöt myös kehittävät ja luovat uusia tuen ja palvelujen muotoja vastauksena toimintaympäristössään tapahtuville muutoksille. Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkeä yhteistyötaho. Tuleva sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön monella eri tavalla tulevaisuudessa. Tulevat muutokset koskettavat järjestöjä eri tavalla sen mukaan millaista toimintaa järjestöissä on.

Muuttuva toimintaympäristö luo tarvetta olemassa olevan kunta- järjestöyhteistyön uudelleentarkastelulle ja kehittämiselle. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on mukana tässä muutoksessa miettimässä ja edesauttamassa järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön uusia muotoja Lapissa. Yhdistyksen tavoitteena on myös vahvistaa Lapin yhdistysten toimintaedellytyksiä tuottamalla tietoa ja tarjoamalla koulutusta yhteistyön tueksi. Kunnille yhdistys tarjoaa väylän järjestö- ja kokemustietoon kunnallisen päätöksenteon tueksi. Kuntien hyvinvointikertomuksilla ja niiden sisältämällä järjestö- ja kokemustiedolla tulee olemaan merkityksellinen rooli myös tulevassa maakunnallisessa päätöksenteossa maakunnallisen hyvinvointikertomuksen kautta.

Uusia kunta- järjestöyhteistyön muotoja ideoidaan ja konkretisoidaan käytäntöön Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koordinoimassa Järjestötieto järjestykseen -Lapin hankkeessa, jonka ohjausryhmänä toimii yhdistyksen koordinoima maakunnallinen Tiedontuotannon verkosto. Hanke ja verkosto on ollut mukana konkretisoimassa kunta- järjestöyhteistyötä mm. Rovaniemellä, Enontekiöllä ja Sodankylässä. Kunnassa toimivat järjestöt ovat olleet joko itse tuottamassa asiantuntijatietoa asukkaiden hyvinvoinnista tai toimineet asukkaiden hyvinvointia käsittelevien kyselyiden jakajina ja levittäjinä. Näin kerrytettyä kokemustietoa on hyödynnetty ja hyödynnetään osana kuntien hyvinvointikertomuksia ja päätöksentekoa.Muokattu viimeksi: 29.06.2017