Yhteistyö maakunta- ja soteuudistuksessa

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat).

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu Lapissa rakentaa uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2020 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Lapissa maakuntauudistus ja sen osana sote-uudistus koskee noin 9000 ihmisen työtä ja vaikuttaa kaikkien lappilaisten palveluihin. Uuteen maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen erityishuoltopiiristä, Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin aluehallintovirastosta (AVI).

 

 Uudistuksen lappilaisia elementtejä kuvattuna muutosjohtaja Marja Perälän diaesityksessä helmikuussa 2018.

 

www.lapinmaakunta.fi –verkkosivuilla kerrotaan meneillään olevasta maakunta- ja sotemaakuntauudistuksen valmistelusta ja tavoista miten jokainen lappilainen pääsee mukaan rakentamaan uutta Lapin maakuntaa.

Lähde: lapinmaakunta.fi

 

Järjestöt mukana muutoksessa

Järjestöjen rooli maakunta- ja sotemallissa

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata maakunta- ja soteuudistuksessa.  Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä asema sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa.

Hallituksen ehdottaman valinnanvapausmallin mukaan uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia omien tavoitteidensa mukaisesti, kunhan palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan. Järjestöillä ei siis ole yhtiöittämisvelvoitetta, mutta palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettava selvästi joko toiseen yhdistykseen, säätiöön tai yhtiöön. Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan.

Tuleva sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät rajoita tai estä järjestöjen toimintaa millään toimialueella.

Maakunnalla on yhteistyövelvoite

Maakunnan on asetettava suunnittelussaan tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun. Maakunnan on myös toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki on hyvä sisällyttää myös maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupauksen.

Kunnat voivat jatkossakin huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla. Maakunnat ja kunnat voivat sopimusjärjestelyin varmistaa, että järjestöt voivat käyttää palveluntuottajien tiloja yleishyödylliseen toimintaan.

Lisätietoja ja aineistoja https://alueuudistus.fi/jarjestot

Lähde: alueuudistus.fi

 

Lapin järjestöjen osallisuus maakunta- ja sote-uudistuksessa

Vaikuttamistyötä maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun on tehty jo esivalmisteluvaiheesta saakka. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kutsui koolle järjestöjä avoimeen verkostoon, jossa välitettiin ajankohtaista tietoa sote-uudistuksen tilanteesta järjestöille ja järjestöiltä järjestöjen sote-edustajille. Lapin sairaanhoitopiirin alueen sote-valmistelutyön kaikissa asiakasprosessityöryhmissä 2015 – 2016 oli järjestöedustus. Myös Lapin liiton sote-valmistelun alatyöryhmissä 2016-2017 oli järjestöedustus.

Tällä hetkellä Lapin järjestöjen osallisuutta maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa edistää Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke. Järjestöt osallistuvat valmistelutyöhön mm. olemalla jäseninä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyöryhmissä seuraavasti:

 • Henkilöstö- ja palkkahallinto – Hiltunen Seija ja Väänänen Antti / JUKO ry, Huhtala Reijo / SPAL ry, Leppänen Piiju / SuPer, Jäntti Seija / Jyty, Kaarlejärvi Tuulikki / Pardia, Koskinen Satu-Sirpa / Tehy ja Heikkilä Terhi / Jhl
 • Turvallisuus- ja varautuminen – Laitinen Heikki / Henkilöstöjärjestöjen edustaja (JUKO ry) ja vonBandy Annikki / SPR / vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 • Elinvoima ja elinkeinot – Auniola Anna-Mari / henkilöstöjärjestöt kunta ( JUKO ry), Tahvanainen Tuija / henkilöstöjärjestöt valtio (Jau, Jhl), Luoma-aho Anna-Kaisa / Lapin yrittäjät, Malkki Elsi / Kauppakamari, SPR
 • Luonnonvarat- ja ympäristö –  Aaltonen Kimmo / henkilöstöjärjestöt kunta (JUKO ry), Harju Eija / henkilöstöjärjestöt valtio (JUKO ry)
 • Viestintä- ja osallisuus – Sälevä Tanja ja Haavikko Anne-Marie / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Kiinteistötyöryhmä – Juotasniemi Anne-Mari / henkilöstöjärjestöt (Jau, Jhl)
 • Talous- ja yleishallinto – Marttala Eeva / henkilöstöjärjestöt
 • Sote-sparrausryhmä – Rusanen Esa / henkilöstöjärjestöt
 • Siirtymävaiheen Hyte-työryhmä – Sälevä Tanja / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

Sote-asiantuntijatyöryhmät:

 • Lapsiperhepalvelut – Saarento Arja / Mll Lapin piiri
 • Sote-keskus – Saari Satu / Lapin kilpirauhasyhdistys ry
 • Aikuisten palvelut – Konola-Jokinen Tarja / Rovala ja Lauri Kaisa / Merilapin mielenterveysseura ry
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Soppela Jaana / Koillis-Lapin A-kilta ry ja Lauri Kaisa / Meri-Lapin mielenterveysseura ry
 • Vammaisten palvelut – Muukkonen Minna / Invalidiliitto
 • Lääkinnällinen kuntoutus – Toratti Raimo / Tornion invalidit ry
 • Ikäihmisten palvelut – Saarenpää Suvimaria / Rovaniemen Neuvokas
 • Päivystys- ja ensihoito – Ahtiainen Veli-Matti / SPR
 • Erikoissairaanhoito – Laukkanen Marjo / Lapin Sydänpiiri
 • Sote-digi -ohjausryhmä – Haavikko Anne-Marie / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Sote-asiantuntijaryhmien järjestöjäsenten tueksi on koottu tukiryhmiä muista järjestöistä. Tukiryhmiin osallistuminen on kaikille järjestöille avoin. Lisätietoa tukiryhmistä.

 

Lausuntoja ja esityksiä

 • Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan lausunto lakipakettiin 11/2016
 • Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten lausunto valinnanvapauslakiin 3/2017
 • Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan esitys väliaikaiselle valmistelutoimielimelle järjestöneuvottelukunnan aseman virallisetamisesta uudessa maakunnassa 6/2018
 • Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan esitys väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esteettömyysasiantuntijan nieämisestä uuteen maakuntaan 6/2018

Järjestöjen huolenaiheita soteuudistuksessa

 Muokattu viimeksi: 23.08.2018