Yhteistyö sote- ja maakuntauudistuksessa

Mikä on sote-uudistus?

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus.  Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Uudistus tarkoittaa että:

 • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2019. Maakunnat ovat suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut pitää järjestää niin, että ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita. Samalla tavoitteena on turvata lähipalvelujen saatavuus sekä ihmisiä lähellä tapahtuva päätöksenteko.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja lisätään ihmisten valinnanvapautta palveluissa. Asiakkaan ja potilaan valinnanvapaus on keskeinen keino peruspalvelujen saatavuuden parantamisessa.
 • Uudistuksella on tarkoitus umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.
 • Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lähde: alueuudistus.fi

Mikä on sote-uudistus -video

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle? (alueuudistus.fi)

 

Sote-uudistus Lapissa

Maakuntauudistuksen yhteydessä tehdään laaja sosiaali- ja terveyspalveluita (sote) koskeva uudistus. Jatkossa maakuntien tehtävänä on järjestää alueen sote-palvelut. Palvelun tuottaminen on erotettu järjestämisvastuusta ja lisäksi kansalaisten valinnanvapautta lisätään. Tämän seurauksena myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut yleistyvät.

Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Näin ollen uusille maakunnille siirtyy tehtäviä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Lapin ELY-keskuksesta, Lapin TE-toimistosta, Lapin aluehallintovirastosta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta ja Kolpeneen erityishuoltopiiriltä sekä kaikilta Lapin kunnilta.

Sote-uudistuksella pyritään kaventamaan kansalaisten hyvinvointi-ja terveyseroja, parantamaan palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitsemään kustannusten kasvua. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin.

Lapissa sote-valmistelua koordinoi Lapin Sote-Savotta -hanke. Lähde: Lapin liitto

Lisätietoa Lapissa tapahtuvasta tulevan maakunnan valmistelusta

 

Järjestöt sote-uudistuksessa

Järjestöjen sote-verkosto Lapissa

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kutsuu koolle järjestöjä avoimeen verkostoon, jossa välitetään ajankohtaista tietoa sote-uudistuksen tilanteesta järjestöille ja järjestöiltä järjestöjen sote-edustajille. Lapin sairaanhoitopiirin alueen sote-valmistelutyön kaikissa asiakasprosessityöryhmissä 2015 – 2016 oli järjestöedustus.

Lapin liiton sote-valmistelun alatyöryhmissä 2016 – 2017 järjestöedustus

 • Lapin Sote-savotta, maakunnallinen ohjausryhmä: Veli-Matti Ahtiainen – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Sote-järjestäminen: Kerttu Oikarinen – Lapin sydänpiiri ry, varalla: Liisa Piltzen, Invalidiliitto ry
 • Sote-tuotanto: Pirjo Kairakari – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, varalla: Marja-Liisa Oinas – Eläkeliiton Lapin piiri ry
 • Tutkimus, koulutus, innovaatio: Arja Kilpeläinen – Lapin ensi- ja turvakoti ry, varalla: Marika Ahola – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Saamelaisedustus

Järjestöt ja sote-uudistus (Soste.fi)

 Lausuntoja

 • Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan lausunto lakipakettiin 11/2016
 • Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten lausunto valinnanvapauslakiin 3/2017

 Järjestöjen huolenaiheita sote-uudistuksessa mm.:

 • Heikoimmassa asemassa olevan kansalaisen asema sote- ja maakuntauudistuksessa
 • Valinnanvapaus
 • Palvelutuotannon yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen
 • Järjestöjen rooli uudessa sote-rakenteessa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä niin kunnassa kuin maakunnassakin
 • Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resursointi
 • Digitalisaatio

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 11.05.2017