Tietoa oppilaitoksille ja opiskelijoille

Lapissa on tehty pitkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyön muodoista hyviä esimerkkeinä ovat työharjoittelu, opinnäytetyöt, opiskelijoiden ohjaamat ryhmät, järjestötapahtumat ja -esittelyt sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa.

Oppilaitokset arvostavat järjestöjen tarjoamaa kokemusasiantuntijuutta ja asiakasnäkökulmaa sekä järjestöjen tuottamaa ajantasaista tietoa ja materiaaleja.

Hyville henkilösuhteille perustuvan yhteistyön haasteena on sen haavoittuvaisuus. Toiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestöt ja oppilaitokset toivovat pysyviä rakenteita, koordinaatiota ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja.

Julkaisuja:

Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan – Ajatuksia ammattikorkeakouluille (2014)

Mitä ONNI on? : Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI – uudenlainen oppimis- ja työympäristö (2014)

Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä (2012)

 Muokattu viimeksi: 04.04.2017