Järjestöjen käytännön opiskelupaikat

Järjestöt työharjoittelu-, työssäoppimis- ja käytännönopetuspaikkana

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat opiskelijoille oppimisympäristön suorittaa opintoihin liittyvän työharjoittelun, työssäoppimisen tai käytännön opetuksen.

Järjestöt oppimisympäristöinä antavat myös muunlaisia käytäntöön tutustumisen kokemuksia. Esimerkiksi Lapin yliopiston uudet sosiaalityön opiskelijat suorittavat perusopintoihin kuuluvan 40 tunnin vapaaehtoistehtävän sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Käytännön opiskelupaikkoja voi kysyä joko suoraan kiinnostavalta järjestöltä tai Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.



Muokattu viimeksi: 11.04.2017