Valmiit opinnäytetyöt ja selvitykset

Tästä osiosta löydät Lapissa toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimeksiantamia sekä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoiden tekemiä järjestökenttää koskevia opinnäytetöitä ja selvityksiä aihealueittain.

Aktiivinen kansalaisuus Ι Järjestötoiminnan ja kehittämishankkeiden arviointi Ι Kokemuksellinen asiantuntijuus Ι Kotihoito Ι Kuntoutus Ι Lastensuojelu Ι Lähisuhdeväkivalta Ι Mielenterveystyö Ι Muistisairaus Ι Omaishoito ja omaishoitajuus Ι Palveluiden kehittäminen Ι Perhetyö Ι Päihdetyö Ι Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ι Tiedontuotanto järjestöjen ja kuntien strategiatyöhön Ι Tukihenkilötoiminta Ι Vanhemmuus Ι Vapaaehtoistyö

Katso myös Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytteet ja verkkojulkaisut oppilaitosten omista julkaisuarkistoista.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 11.05.2017