STEA-avusteisten yhdistysten tapaamisessa joulukuussa 2019 nousi esiin tarve tavata muita yhdistystoimijoita erilaisten teemojen ympärillä. Näin syntyi järjestötreffit. Ensimmäiset treffit pidetttiin 10.2.2020 ja siellä sovittiin, että yhteinen viesti kulkee parhaiten tämän sivun kautta. Kokoamme tänne materiaalit ja lyhyet muistiinpanot jokaisista treffeistä. Pysy kuulolla 🙂


Treffiporukalle on luotu myös Facebook-ryhmä, tule mukaan keskusteluun https://www.facebook.com/groups/jarjestotreffit/


Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa menostasi esim. kuntakäynnille, johon toivot kimppakyytiläisiä tai yhteistyökumppaneita muista yhdistyksistä. Tältä sivulta pääset myös katsomaan, milloin joku on menossa jonnekin ja ehdottaa mahdollista kimppakyytiä.

Ilmoita kimppakyyti järjestötapahtumaan


Muistiinpanot järjestötreffeiltä 4.11.2020 (Paikalla 9 henkilöä) Teema: Yhteiset tapahtumat

  • Keskustelua osallistujien toimineista yhteisistä tapahtumista
  • Yhteiset tapahtumat toimivat varsinkin jos löytyy yhteinen teema
  • Koronan myötä pakostakin etäosallistaminen parantunut huomattavasti
  • Jos koronan jälkeenkin tulee joku uusi virus yms. kaikilla on jo perusosaaminen näihin etähommiin valmiiksi -> helpottaa toiminnan siirtymistä etätoiminnaksi
  • Puhuttiin myös viestinnän tärkeydestä jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa, esim. yhteistyökumppaneiden etsimisessä
  • Muistutus että järjestötreffeilläkin on oma FB-ryhmä, jota voi käyttää tällaiseen viestintään. https://www.facebook.com/groups/jarjestotreffit/
  • On myös tärkeää markkinoida muita yhdistyksiä ja heidän tapahtumiaan, yhdessä tavoitamme suuremman yleisön.
  • Seuraavien treffien teema: vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat
  • Kaikki voisivat ottaa mukaan treffeille jonkun vapaaehtoisen/kokemusasiantuntijan
  • Koollekutsujana Maarit Simoska (Lapin Muistuyhdistys ry) ja Satu Saari (Lapin Kilpi ry)
  • Tulevaisuudessa voidaan ottaa rennommin ja mietitään teema vain seuraavalle kerralle, eikä mahdollisimman kauas tulevaisuuteen.

Muistiinpanot järjestötreffeiltä 7.9.2020 (Paikalla 12 henkilöä)

  • Jenny Lundman ja Henna Romppainen esittelivät Järjestöjen Etäpalvelut Käyttöön -hankkeen
  • Mervi Kestilä piti diaesityksensä vaikuttavasta viestinnästä
  • Yhteinen järjestöjen viestintäsuunnitelma -> mitä on jo tehty viestintäverkostossa
  • Seuraavien treffien aihe: Yhteiset tapahtumat 4.11. klo 17
  • Seuraavien treffien koollekutsujana Jukka Hakola

Muistiinpanot järjestötreffeiltä 5.6.2020 (Paikalla 8 henkilöä)

Keskustelua osallistujien kuulumisista 

 • Etätapaamiset vapaa-ajan toiminnassa eivät kaikkia houkuta, koska työpäivät vietetään jo koneen äärellä nyt korona-aikana
 • Lapin kilpirauhasyhdistys on perustanut alueellisia vertaisryhmiä Facebookiin.
 • Kasvokkain tapaamiset (turvavälein ja hygienia huomioiden) ovat olleet todella tärkeitä ihmisille.
 • Yksinkertaiset kirjetervehdykset ovat saaneet myös hyvää palautetta.
 • Verkkotoiminta on toiminut hyvin.
 • Senioropisteessä on ollu käytössä Zoom, opastusta siihen on annettu puhelimitse.

Keskustelua hyvistä käytännöistä

 • Innokylä on hyvien käytäntöjen löytämis-, jakamis- ja kehittämispaikka.
 • Osallistujat kertoivat oman toimintansa helmistä:
  • Lapin kilpirauhasyhdistys: viestinnän laajuuden mahdollisuus ja se, että on voitu kasvattaa seuraajien joukkoa (muidenkin kuin jäsenien), kaikki kanavat on aktiivisesti käytössä (kotisivut, FB, insta, twitter), kotisivuilla on ajankohtaista palsta sekä blogeja ja tapahtumia. Viestinnässä pitää olla myös viihteellistä ja aktiivinen. Kilpi-lehdessä myös oma palsta Lapin yhdistyksellä.
  • YVPL: Asiat tulevat suoraan ruohonjuuritasolta ja ne viedään myös päätöksentekoon, joka voi johtaa esim. lakivalmistelun aloittamiseen.
  • Pienen kunnan (Pelkosenniemi ja Savukoski) SPR paikallisosastojen toiminta on uuvuttanut yksittäisinä osastoina ja siksi he ovat yhdistäneet voimansa, jonka myötä toiminnasta on tullut näkyvämpää , innostavampaa, uusia houkuttavaa ja voimaannuttavaa.
  • Erityislasten omaiset ELO ry: Vertaistuki asioissa on otettu uusia harppauksia korona-aikana. On saatu selkeytystä siihen, millaista on kokemustoiminta ja vertaistoiminta. Yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin diabetes-hoidon kanssa on ollut hyvä esimerkki siitä, miten järjestötietoutta voidaan saada mukaan hoitoketjuihin. Siinä olisi vielä parannettavaa, miten saataisiin hoitopuolelle vietyä lisää järjestötietoutta ja vertaistuen mahdollisuuksia.
  • Senioripiste: Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti, puhelimitse ja zoomilla.
  • Näkövammaisten liitto: Soitot yhdistyksen jäsenille korona-aikana, koska kohderyhmällä ei ole tietoteknisiä taitoja tai välineitä. Alueelliset verkkopalvelut ovat hyviä tiedottamisen kanavia. Sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistyö (silmätautien kuntoutusyksikkö ja poliklinikka), jossa hyvinvointilähete-tyyppistä toimintaa, ensitietopäiviä, vertainen mukaan kotikäynneille.
  • Lapin muistiyhdistys: Puhelinyhteydenpito muistisairaiden kanssa. On myös tullut ahaa-elämyksiäs esim. WhatsApp -puheluissa.

Muistiinpanot järjestötreffeiltä 1.4.2020 (Paikalla 13 henkilöä)

Keskustelua koronasta ja vertaistuesta

 • Lappi on laaja alue ja osan on järjesttettävä vertaistoimintaa koko alueelle, ohjaajia on vaikea saada joka paikkaan. Lisäksi ohjaajien toimintaa ja jaksamista voivat haastaa mm. sairauteen kuuluvat oireilut ja väsyminen. Yhteistyötä oppilaitosten suuntaan tässä asiassa on viritellyt Lapin kilpirauhasyhdistys, mm. voisivatko opiskelijat opiskeluun kuuluen toimia vertaisryhmien ohjaajina.
 • Korona on haastanut kehittämään uusia tai käyttämään enemmän jo aiemmin kehitettyjä toiminnan muotoja, kuten Facebook-livet (Lapin muistiyhdistys, Elo ry); Facebook-vertaisryhmät (Lapin kilpirauhasyhdistys); Facebook-liveluennot (Lapin kilpirauhasyhdistys); videoklipit (Lapin muistiyhdistys, Lapin ensi- ja turvakoti, Pohjois-Suomen syöpäyhdistys); chatit (Lapin ensi- ja turvakoti); verkkokoulutukset (Lapin partio); Webinaarit (Lapin partio), puhelut (Lapin muistiyhdistys), Teams-vertaisryhmät (Elo ry).
 • Järjestötoimijoiden keskinäiselle vertaistuelle olisi myös tarvetta, mm. nämä tapaamiset voivat toimia sellaisina
 • Vertaistukea on tärkeää tarjota monilla eri tavoilla, verkossakin.
 • Yhteistyötä vertaistuen tarjoamisessa olisi hyvä tehdä, esim. teemalliset yhteiset vertaisryhmät kunnissa tai asiantuntijaluennot/puheenvuorot vertaisryhmissä. Voitaisiinko tehdä vaihtokauppaa, esim. asiantuntjaluheenvuoroja/luentoja vaihtamalla, jos muuten ei ole resursseja pyytää ulkopuolista asiantuntemusta esim. ryhmiin tai tilaisuuksiin?
 • Pohdittiin sitä, voisiko vertairyhmiä pitää Teamsilla? Entä jos on tehnyt päivän jo kotona etätöitä koneella, jaksaako vielä illalla hakea vertaitukea verkosta? Miten lapsiperheet – kun lapset ovat kotona, kuinka se mahdollistaa vanhempien osallistumisen vertaisryhmään verkossa? Voisiko olla vertaisryhmä verkossa, johon voi osallistua silloin, kun on itselle sopiva aika (kirjoittamalla)? Entäpä millaisia sovelluksia (appeja) voitaisiin hyödyntää vertaistuen/tuen tarjoamisessa?
 • Käytössä osallistujien yhdistyksissä mm. Teams, Arctic communicator (pika-AC), Zoom, Vooler
 • Virtu.fi -palvelutarjottimen kautta voi saada myös järjestöjen tarjoamaa virtuaalista toimintaa/palveluja esille.
 • Rakennerahastot ja STEA ovat avannet ylimääräiset haut korona-kriisiin liittyen.

Muistiinpanot järjestötreffeiltä 10.2.2020 
Odotuksia:
Yhteisiä tapahtumia – kuka kiinnostunut tekemään kaverina?
Vietsintä – esim. yhteiset tarjoukset painotaloista jne. Jutut lappilainen -lehteen. Viestintäverkosto esille.
Hyvät käytännöt – uusi innokylä esittely.
Rennompaa yhdessä oloa myös, esim. makkaranpaistoa tms.
Sovittiin:
Facebook-ryhmä tai kalenteripohja kimppakyydeille (Tanja S. selvittelee/tekee). Lähtijä voi ilmoittaa ajan, jolloin on menossa ja joku toinen halukas voi liittyä mukaan matkalle. Kalenterin voisi upottaa lappilaiset.fi -sivulle.
Lappilaisiin tehdään järjestötreffit sivu. jonne kootaan treffeissä sovitut asiat.
Kuntakäyntien/kimppakyytien tarpeet: Terveyskeskusesittelyt ja vertaistukihenkilöiden tapaamiset, kokemustoiminta, asiakastapaamisia, ryhmiä, kampanjat, kuntamarkkinointi, kyläillat + neuvostot (pääasiassa illat ja viikonloput).
Kyläiltoihin/neuvostoihin saa mennä myös kertomaan yhdistysten toiminnasta.Muokattu viimeksi: 17.09.2021