Lapin kokemukselliset asiantuntijat

Lapin alueella toimii erilaisia kokemuksellisia asiantuntijoita. He ovat mukana moninaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä uusien alan ammattilaisten koulutuksessa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Kokemuksellinen asiantuntijuus perustuu omakohtaisille kokemuksille esimerkiksi sairastumisesta, vammautumisesta, kuntoutumisesta tai palvelujen käyttämisestä joko henkilökohtaisesti tai läheisenä.

Moni on käynyt kokemukselliseen asiantuntijatoimintaan liittyvän koulutuksen, jossa perehdytään oman tarinan hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa. Kokemuksellisen asiantuntijat (esim. kokemusasiantuntijat, kokemustoimijat ja kehittäjäasiakkaat) toimivat oman järjestön, yhdistyksen, liiton tai muun taustaorganisaation kautta.

 

Lapin alueen kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijoita

Lapissa kehitetään yhdessä lappilaista kokemuksellisen asiantuntijuuden toimintamallia ajatukselle ”Olemme yhdessä yhteisen asian äärellä.”

Lapissa on aktiivinen kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmä. Ryhmä järjestää muun muassa kokemusseminaareja sekä koulutusta ja tukea kokemuksellisille asiantuntijoille.

Kehittämistyössä ovat jo mukana:

  • Balanssi ry
  • Erityislasten Omaiset ELO ry
  • Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
  • Lapin kokemustoimijoiden ohjausryhmä
  • Lapin sairaanhoitopiiri
  • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
  • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Rovaniemen Neuvokas

Lapin kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijat, tulkaa mukaan!

Ota yhteyttä!
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Tanja Sälevä
tanja.saleva(at)lapinsote.fi
puh. 040 164 6696


Muokattu viimeksi: 05.04.2018