Ajankohtaista

Kokemuksellinen asiantuntijuus IX -seminaari 26.4.2019 materiaalit:

Seminaaritallenne https://youtu.be/jq0wbLZqwLY

Tanja Hirschovits-Gerz Kokemuksellisen asiantuntijuuden käsitteet

Taina Meriluoto

Työpajat:

Osallisuus Osallisuustyöpaja koonti 26.4. seminaari

Tukeminen ja tiedottaminen Kokemuksellinen asiantuntijuus IX työpajamuistiot

 

Kokemuksellisen asiantuntijuuteen liittyviä hankkeita Lapin alueella:

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke https://www.lappilaiset.fi/lapin-sosiaali-terveysturvayhdistys/toiminta/jarjestot-muutokseen-yhteistyossa/

 

Kokemuksellinen asiantuntijuus materiaalia ja linkkivinkit:

Taina Meriluoto selvitti väitöskirjassaan, miksi kokemusasiantuntijat ovat asiantuntijoita. Hän tutki sosiaalialalla vuosina 2005–2015 toimineita kokemusasiantuntijuushankkeita osallistavan hallinnan ilmiöinä.

– Osallistavassa hallinnassa kansalaisten halutaan osallistuvan aktiivisesti politiikkalinjausten valmisteluun ja toimeenpanoon. Näin ajatellaan, että saavutetaan parempia ja perustellumpi päätöksiä, sekä sitoutuneempia ja voimaantuneita kansalaisia, Meriluoto kertoo.

Väitöskirja luettavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60096/978-951-39-7603-3_vaitos24112018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kokemusosaaminen https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kokemusosaaminen

Kokemusmateriaaleja

https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/lapin-kokemukselliset-asiantuntijat/kokemusmateriaaleja/Muokattu viimeksi: 03.05.2019