Ajankohtaista

Kokemuksellinen asiantuntijuus IX -seminaari 26.4.2019 materiaalit:

Seminaaritallenne https://youtu.be/jq0wbLZqwLY

Asta Niskala kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyötä vuodesta 2014

Tanja Hirschovits-Gerz Kokemuksellisen asiantuntijuuden käsitteet

Taina Meriluoto Kokemuksellinen asiantuntijuus ilmiönä

 

Työpajat:

Osallisuus Osallisuustyöpaja koonti 26.4. seminaari

Tukeminen ja tiedottaminen Kokemuksellinen asiantuntijuus IX työpajamuistiot

Eri toimijoiden tavat toimia, hyvät käytännöt ja epäonnistumiset

 

Kokemuksellisen asiantuntijuuteen liittyviä hankkeita Lapin alueella:

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke https://www.lappilaiset.fi/lapin-sosiaali-terveysturvayhdistys/toiminta/jarjestot-muutokseen-yhteistyossa/

 

Kokemuksellinen asiantuntijuus materiaalia ja linkkivinkit:

Hannele Mäkiollitervo tarkasteli Pro Gardu -tutkielmassaan kokemusasiantuntijakoulutusta avoimen dialogin toimintaympäristössä mielenterveyspalvelujen kontekstissa. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia ovat kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitykset mielenterveyspalveluiden dialogisissa toimintakäytännöissä ja yksilöiden kokemuksissa. Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalue, jonka vuonna 2016–2017 toteutetun kokemusasiantuntijakoulutuksen osallistujat kutsuttiin tutkimukseen. Lue lisää…

Taina Meriluoto selvitti väitöskirjassaan, miksi kokemusasiantuntijat ovat asiantuntijoita. Hän tutki sosiaalialalla vuosina 2005–2015 toimineita kokemusasiantuntijuushankkeita osallistavan hallinnan ilmiöinä.

– Osallistavassa hallinnassa kansalaisten halutaan osallistuvan aktiivisesti politiikkalinjausten valmisteluun ja toimeenpanoon. Näin ajatellaan, että saavutetaan parempia ja perustellumpi päätöksiä, sekä sitoutuneempia ja voimaantuneita kansalaisia, Meriluoto kertoo.

Väitöskirja luettavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60096/978-951-39-7603-3_vaitos24112018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kokemusosaaminen https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kokemusosaaminen

Kokemusmateriaaleja

https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/lapin-kokemukselliset-asiantuntijat/kokemusmateriaaleja/


Muokattu viimeksi: 23.05.2019