Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin liiton hallitus nimesi kokouksessaan 18.6.2012 neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Airaksisen.

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Lapissa toimii patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan rekisteröityjä yhdistyksiä 4 744 (prh. 6/2018). Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Tiedotteet:
Järjestöneuvottelukunnan kuulumiset Maaliskuu 2019
Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen

2. Maakunta- ja soteuudistuksessa mukana olo ja vaikuttaminen
– Viedään eteenpäin Braxin raportista nousseita esityksiä ja toimenpiteitä

3. Vaalivaikuttaminen yhteisenä rintamana

4. Digitalisaation kokonaisuutta kehitetään ja viedään eteenpäin maakunta- ja soteuudistuksen työryhmissä. Järjestöneuvottelukunnalle annetaan tilannekatsauksia

5. Toimintasäännöt järjestöneuvottelukunnalle

6. Järjestöjen ja järjestöneuvottelukunnan toiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi panostetaan järjestölähtöiseen tiedontuotantoon ja viestintään

7. Järjestöfoorumi järjestetään ja myönnetään ”Tehemä pois” -palkinto

Koko toimintasuunnitelma luettavissa tästä linkistä

Järjestöneuvottelukunta (JNK) tekee esityksen Lapin maakunnan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle liittyen selvityshenkilö Tuija Braxin ”Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa”-raportin toimenpide-esityksiin. JNK kutsuu muutosjohtaja Marja Perälän keskustelemaan esityksestä ja siitä, missä järjestyksessä asioissa on järkevää edetä.

Järjestöneuvottelukunnan kokousten jälkeen tehdään tiedote, jota Järjestöneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet välittävät omille sidosryhmilleen ja, joka julkaistaan Lapin liiton sivuilla http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat ja lappilaiset.fi-verkkopalvelussa.

Järjestöfoorumi järjestetään Torniossa Perä-Pohjolaopistolla 17.-18.5. Ateriat tarjotaan ja yöpyminen on mahdollista (omakustannehintaan). Ohjelma julkaistaan lähiaikoina. Tehemä pois -vapaehtoistyön palkinto luovutetaan järjestöfoorumissa 17.5.

Järjestöneuvottelukunnan toimintakertomus 2018

Yhtenä tärkeänä asiana järjestöneuvottelukunnan kokouksissa on ollut meneillään oleva maakunta- ja soteuudistus. Jokaisessa kokouksessa on kuultu Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen ajankohtaiskatsaus uudistuksen valmisteluun järjestöjen näkökulmasta. Järjestöneuvottelukunta teki väliaikaiselle valmistelutoimielimelle kaksi aloitetta, joista toinen koski järjestöneuvottelukunnan nimeämistä maakunnan konsernirakenteeseen vaikuttamistoimielimeksi sekä esteettömyyden huomioimista uudessa maakunnassa. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi aloitteet tiedoksi ja päätti, että esteettömyys on jatkossa osa osallisuuskoordinaattorin työtä. Järjestöneuvottelukunnan asemasta tulevissa rakenteissa on keskusteltu mutta vielä ei tehty virallisia päätöksiä.

Koko toimintakertomus luettavissa linkistä

Lisätietoja: Mervi Kestilä, mervi.kestila(at)lapinsote.fi, p. 040 6895910.

---
Tehemä pois -palkinto

Tehemä pois -vapaehtoistyön palkinnon esitykset maaliskuun loppuun mennessä tämän linkinkautta tai mervi.kestila(at)lapinsote.fi. Palkinnon hausta tiedotetaan Lapin liiton, Lappilaiset.fi -sivustoilla, Lapin sosiaali- a terveysturvayhdistyksen somekanavissa, Lapin järjestöjen uutiskirjeessä sekä neuvottelukunnan kautta.

Esite

Hakulomake

 

Pöytäkirjat:

Järjestöneuvottelukunnan 3. kokouksen pöytäkirja 10.9.2018

Järjestöneuvottelukunnan 4. kokouksen pöytäkirja 13.11.2018

Järjestöneuvottelukunnan 5. kokouspöytäkirja 25.2.2019

Järjestöneuvottelukunta toimintasuunnitelma 2019

Järjestöneuvottelukunta toimintakertomus 2018

Järjestöneuvottelukunnan 6. kokouspöytäkirja 13.6.2019

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet 2018:
 • Puheenjohtaja – Hilkka Halonen
 • Varapuheenjohtaja – Raija Lummi, Lapin liitto
 • Sihteeri – Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Tekninen sihteeri – Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Marja-Liisa Oinas – Eläkeliiton Lapin piiri ry, varalla Pia-Leena Salo – Lapin Muistiyhdistys ry
 • Sari Havela – Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, varalla Elina Seppänen – ADHD liitto ry
 • Maria Huhmarniemi – Lapin taiteilijaseura ry, Elle Syväjärvi – Suomen nuorisoseurat ry, Lapin nuorisoseurat
 • Matti Lankila – Lappilaiset Kylät ry, varalla Eeva-Maija Laurila – Lapin Martat ry
 • Pirjo Kairakari – Lapin ensi- ja turvakoti ry, varalla Arja Saarento – MLL:n Lapin piiri ry
 • Eero Pentti – Rovalan Setlementti ry, varalla Raija Vanhamaa – Rovalan nuoret ry
 • Maarit Toivola – Lapin liikunta ry, varalla Jarno Saapunki – Lapin vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 • Terhi Savilahti – Balanssi ry, varalla Saija Himanka – Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Anneli Pohjola – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, varalla SPR Lapin piirin edustaja
 • Anna-Kaisa Wuotila – Suomen 4h-liitto ry, Rovaniemi, varalla Jaana Rossi Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula
 • Ristenrauna Magga – Sami Soster ry, varalla Anne Näkkäläjärvi – Sami Soster ry
 • Marjo Laukkanen – Lapin sydänpiiri ry, varalla Juha Kyrö – Lapin aivoyhdistys ry
 • Raimo Toratti – Lapin invalidiliitto ry/Tornion invalidit ry, varalla Juho Hiltunen – Lapin näkövammaiset ry
 • Nafisa Yeasmin – Arktiset maahanmuuttaja ry, AMA, varalla Misters ry:n edustaja
 • Marko Vapa – Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, varalla Jaakko Alamommo – Majakka ry
 • Suvimaria Saarenpää – Rovaniemen Neuvokas, varalla Kaisa Kulmala – Järjestökeskus Kitinen ry
 • Tuula Räihä – Lapin ELY-keskus
 • Sanna Ylitalo – Lapin aluehallintovirasto, varalla Seppo Lehto – Lapin aluehallintovirasto
 • Ritva Kauhanen, Lapin liitto

 

Tehemä pois -järjestöpalkinto

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja / tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2018 Tehemä pois -järjestöpalkinnon sai Ylitornion 4H -yhdistys Rovaniemellä järjestetyssä Lapin maakunnallisessa järjestöfoorumissa.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Ritva Kauhanen
0400 377 062
ritva.kauhanen(at)lapinliitto.fi

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen
040 566 3447
hilkka.halonen(at)meriva.fi

Neuvottelukunnan sihteeri
Mervi Kestilä
040 689 5910
mervi.kestila(at)lapinsote.fi


Muokattu viimeksi: 30.08.2019