Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin liiton hallitus nimesi kokouksessaan 18.6.2012 neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Airaksisen.

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Lapissa toimii patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan rekisteröityjä yhdistyksiä 4 744 (prh. 6/2018). Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Pöytäkirjat:

Järjestöneuvottelukunnan 1. kokouksen pöytäkirja 19.2.2018

Järjestöneuvottelukunnan 2. kokouksen päytäkirja 17.4.2018

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistukseen liittyen 17.4.18 liite

Maakunnallinen järjestöstartegian toimeenpanosuunnitelman yhteenveto liite

Järjestöneuvottelukunnan 3. kokouksen pöytäkirja 10.9.2018

Järjestöneuvottelukunnan 4. kokouksen pöytäkirja 13.11.2018

Järjestöneuvottelukunnan 5. kokouspöytäkirja 25.2.2019

Järjestöneuvottelukunta toimintasuunnitelma 2019

Järjestöneuvottelukunta toimintakertomus 2018

Järjestöneuvottelukunnan 6. kokouspöytäkirja 13.6.2019

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet 2018:

 • Puheenjohtaja – Hilkka Halonen
 • Varapuheenjohtaja – Raija Lummi, Lapin liitto
 • Sihteeri – Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Tekninen sihteeri – Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Marja-Liisa Oinas – Eläkeliiton Lapin piiri ry, varalla Pia-Leena Salo – Lapin Muistiyhdistys ry
 • Sari Havela – Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, varalla Elina Seppänen – ADHD liitto ry
 • Maria Huhmarniemi – Lapin taiteilijaseura ry, Elle Syväjärvi – Suomen nuorisoseurat ry, Lapin nuorisoseurat
 • Matti Lankila – Lappilaiset Kylät ry, varalla Eeva-Maija Laurila – Lapin Martat ry
 • Pirjo Kairakari – Lapin ensi- ja turvakoti ry, varalla Arja Saarento – MLL:n Lapin piiri ry
 • Eero Pentti – Rovalan Setlementti ry, varalla Raija Vanhamaa – Rovalan nuoret ry
 • Maarit Toivola – Lapin liikunta ry, varalla Jarno Saapunki – Lapin vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
 • Terhi Savilahti – Balanssi ry, varalla Saija Himanka – Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Anneli Pohjola – Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, varalla SPR Lapin piirin edustaja
 • Anna-Kaisa Wuotila – Suomen 4h-liitto ry, Rovaniemi, varalla Jaana Rossi Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula
 • Ristenrauna Magga – Sami Soster ry, varalla Anne Näkkäläjärvi – Sami Soster ry
 • Marjo Laukkanen – Lapin sydänpiiri ry, varalla Juha Kyrö – Lapin aivoyhdistys ry
 • Raimo Toratti – Lapin invalidiliitto ry/Tornion invalidit ry, varalla Juho Hiltunen – Lapin näkövammaiset ry
 • Nafisa Yeasmin – Arktiset maahanmuuttaja ry, AMA, varalla Misters ry:n edustaja
 • Marko Vapa – Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, varalla Jaakko Alamommo – Majakka ry
 • Suvimaria Saarenpää – Rovaniemen Neuvokas, varalla Kaisa Kulmala – Järjestökeskus Kitinen ry
 • Tuula Räihä – Lapin ELY-keskus
 • Sanna Ylitalo – Lapin aluehallintovirasto, varalla Seppo Lehto – Lapin aluehallintovirasto
 • Ritva Kauhanen, Lapin liitto

 

Tehemä pois -järjestöpalkinto

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja / tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2018 Tehemä pois -järjestöpalkinnon sai Ylitornion 4H -yhdistys Rovaniemellä järjestetyssä Lapin maakunnallisessa järjestöfoorumissa.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Ritva Kauhanen
0400 377 062
ritva.kauhanen(at)lapinliitto.fi

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen
040 566 3447
hilkka.halonen(at)meriva.fi

Neuvottelukunnan sihteeri
Mervi Kestilä
040 689 5910
mervi.kestila(at)lapinsote.fi


Muokattu viimeksi: 19.06.2019