Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin liiton hallitus nimesi kokouksessaan 18.6.2012 neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Airaksisen.

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Lapissa toimii patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan rekisteröityjä yhdistyksiä 7 189 (prh. 31.12.2013). Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Järjestöneuvottelukunta 2017:

 • Puheenjohtaja – Hilkka Halonen
 • Varapuheenjohtaja – Maarit Airaksinen
 • Sihteeri – Mervi Kestilä
 • Tekninen sihteeri – Sanna Nurila
 • Kemijärven Järjestökiehinen ry  – Raili Kerkelä, varalla Nina Peronius
 • Lapin Liikunta ry – Jarmo Suomäki, varalla Maarit Toivola
 • Lapin Martat ry – Eeva-Maija Laurila, varalla Mirja Stålnacke
 • Suomen Nuorisoseurat ry, Lapin Nuorisoseurat – Paula Kähkönen, varalla Heikki Hepoaho
 • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry – Anneli Pohjola, varalla Arja Kilpeläinen
 • Lapin kulttuurijärjestöt – Erkki Kaila
 • Lapin vammaistyöryhmä – Raimo Toratti, varalla Anja Maunula
 • Suomen 4H-liitto – Anna-Kaisa Wuotila, varalla Mari Niska
 • Lappilaiset Kylät ry – Pirjo Riskilä
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry – Mervi Saukkoriipi, varalla Arja Saarento
 • Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry – Rovaniemen Neuvokas ry – Suvimaria Saarenpää, varalla Kaisa Kostamo-Pääkkö
 • Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry – Kaisa Lauri, varalla Tuula Huttunen Koivumaa
 • SamiSoster ry – Ristenrauna Magga, varalla Anne Näkkäläjärvi
 • Suomen Punainen Risti, Lapin piiri – Veli-Matti Ahtiainen, varalla Sirkka-Liisa Oinaala
 • Lapin Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta – Marja-Liisa Oinas, varalla Maija Ekorre
 • Ehyt ry – Saija Himanka
 • Lapin Sydänpiiri – Kaisa Post, varalla Kerttu Oikarinen
 • Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry – Marjatta Uusitalo, varalla Sinikka Kähkönen, Suomen Mielenterveysseura
 • Lapin aluehallintovirasto – Tuula Kokkonen, varalla Seppo Lehto
 • Lapin ELY-keskus – Tuula Räihä, varalla Raimo Paldanius
 • SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry – Marjo-Riitta Tervonen
 • Lapin liitto – Ritva Kauhanen

 

Tehemä pois -järjestöpalkinto

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja / tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2017 Tehemä pois -järjestöpalkinnon sai Arktiset Maahanmuuttajat ry (AMA). Palkinto luovutettiin 19.-20.5.2017 Rovaniemellä järjestetyssä Lapin maakunnallisessa järjestöfoorumissa.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö
Ritva Kauhanen
0400 377 062
ritva.kauhanen(at)lapinliitto.fi

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen
040 566 3447
hilkka.halonen(at)meriva.fi

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Maarit Airaksinen
maarit.airaksinen(at)rovaniemi.fi

Neuvottelukunnan sihteeri
Mervi Kestilä
040 689 5910
mervi.kestila(at)lapinsote.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 30.05.2017