10. kokous tiedote

9. kokous tiedote

7. kokous tiedote

6. kokous tiedote

5. kokous tiedote alla

Järjestöneuvottelukunnan kuulumiset Maaliskuu 2019
Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen

2. Maakunta- ja soteuudistuksessa mukana olo ja vaikuttaminen
– Viedään eteenpäin Braxin raportista nousseita esityksiä ja toimenpiteitä

3. Vaalivaikuttaminen yhteisenä rintamana

4. Digitalisaation kokonaisuutta kehitetään ja viedään eteenpäin maakunta- ja soteuudistuksen työryhmissä. Järjestöneuvottelukunnalle annetaan tilannekatsauksia

5. Toimintasäännöt järjestöneuvottelukunnalle

6. Järjestöjen ja järjestöneuvottelukunnan toiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi panostetaan järjestölähtöiseen tiedontuotantoon ja viestintään

7. Järjestöfoorumi järjestetään ja myönnetään ”Tehemä pois” -palkinto

Koko toimintasuunnitelma luettavissa tästä linkistä

Järjestöneuvottelukunta (JNK) tekee esityksen Lapin maakunnan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle liittyen selvityshenkilö Tuija Braxin ”Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa”-raportin toimenpide-esityksiin. JNK kutsuu muutosjohtaja Marja Perälän keskustelemaan esityksestä ja siitä, missä järjestyksessä asioissa on järkevää edetä.

Järjestöneuvottelukunnan kokousten jälkeen tehdään tiedote, jota Järjestöneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet välittävät omille sidosryhmilleen ja, joka julkaistaan Lapin liiton sivuilla http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat ja lappilaiset.fi-verkkopalvelussa.

Järjestöfoorumi järjestetään Torniossa Perä-Pohjolaopistolla 17.-18.5. Ateriat tarjotaan ja yöpyminen on mahdollista (omakustannehintaan). Ohjelma julkaistaan lähiaikoina. Tehemä pois -vapaehtoistyön palkinto luovutetaan järjestöfoorumissa 17.5.

Järjestöneuvottelukunnan toimintakertomus 2018

Yhtenä tärkeänä asiana järjestöneuvottelukunnan kokouksissa on ollut meneillään oleva maakunta- ja soteuudistus. Jokaisessa kokouksessa on kuultu Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen ajankohtaiskatsaus uudistuksen valmisteluun järjestöjen näkökulmasta. Järjestöneuvottelukunta teki väliaikaiselle valmistelutoimielimelle kaksi aloitetta, joista toinen koski järjestöneuvottelukunnan nimeämistä maakunnan konsernirakenteeseen vaikuttamistoimielimeksi sekä esteettömyyden huomioimista uudessa maakunnassa. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi aloitteet tiedoksi ja päätti, että esteettömyys on jatkossa osa osallisuuskoordinaattorin työtä. Järjestöneuvottelukunnan asemasta tulevissa rakenteissa on keskusteltu mutta vielä ei tehty virallisia päätöksiä.

Koko toimintakertomus luettavissa linkistä

Lisätietoja: Mervi Kestilä, mervi.kestila(at)lapinsote.fi, p. 040 6895910.Muokattu viimeksi: 17.09.2020