Maakunnalliset verkostot

Lappilaisten järjestöjen yhteisen työskentelyn tuloksena järjestöstrategiaprosessin aikana tunnistettiin tarve yli järjestörajojen yhdistää voimavaroja kolmen teeman ympärillä; 1) viestinnän, 2) tiedontuotannon ja 3) järjestötalojen/-keskusten kehittämisen osalta. Tähän tarpeeseen vastattiin perustamalla teemoihin liittyvät verkostot.

Verkostot perustettiin tammi-helmikuussa vuonna 2015, ja ne jatkavat työskentelyä sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkostot ovat avoimia, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapin järjestöjen viestintäverkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto on kaikille järjestöille avoin verkosto, jonka toiminta-ajatuksena on Lapin järjestöjen viestintäosaamisen kehittäminen, viestijöiden voimaannuttaminen, yhtenäisen virtuaalisen näkyvyyden lisääminen, informaatioteknologian käyttöönoton ja hyödyntämisen tukeminen sekä yhdessä oppiminen.

Viestintäverkosto perustettiin vuonna 2015 (Perustamiskokouksen muistio 4.2.2015) Lapin maakunnallisen järjestöstrategian (2013–2014) myötä, jonka aikana Lapin järjestöyhteistyön tuloksena todettiin tarve viestintäverkostolle. Viestintäverkosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja sen toiminnasta tiedotetaan viestintäverkoston jäsenten, järjestöneuvottelukunnan, Lappilaiset.fi ja Järjestötietopalvelu -verkkopalvelujen sekä viestintäverkoston Facebook-sivujen kautta. Verkoston kokouksiin voi osallistua etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vuonna 2019 viestintäverkoston puheenjohtajana toimii Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Lisätietoa:
Tanja Havela
Viestinnän asiantuntija
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
p. 040 163 4890
tanja.havela(at)lapinsote.fi

Ilmoittaudu mukaan Viestintäverkorkoston jäseneksi

 

Tiedontuotannon verkosto

Maakunnallisen järjestöstrategiaprosessin aikana lappilaisten järjestöjen yhteisen työskentelyn tuloksena tunnistettiin tarve monitasoiselle lappilaista järjestökenttää koskevalle tiedontuotannolle.

Järjestöt itse, kunnat ja muut toimijat tarvitsevat tietoa mm. järjestöjen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, ammattilaiset ja kansalaiset tarvitsevat tietoa sopivien järjestöjen löytämiseen sekä ihmiset haluavat kokemuksellisen tiedon näkyväksi.  Näihin moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi on perustettu tiedontuotannon verkosto.

Lapin järjestöjen yhteinen tiedontuotannon verkosto käynnisti toimintansa 11.2.2015 Rovaniemellä. Perustamiskokouksessa oli paikalla edustajia useista järjestöistä, Lapin yliopistosta ja Lapin ammattiopistosta. Tiedontuotannon verkosto on kaikille avoin. Tervetuloa mukaan!

Perustamiskokouksen muistio 11.2.2015

Järjestökeskusten verkosto

Järjestökeskusten verkosto on osa maakunnallista järjestöneuvottelukuntaa. Verkosto kattaa myös järjestötalot ja myös laajemmin järjestöjen tilat. Verkosto on kaikille avoin. Mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa.

Verkoston toiminnan tavoitteena on:

  • järjestöjen tilojen kartoitus
  • tutustuminen erilaisiin järjestötaloihin ja -keskuksiin ja toisilta oppiminen
  • erilaisten rahoituskanavien selvittäminen
  • verkoston tarvitsemien opinnäyteaiheiden aukikirjoittaminen

Tavoitteena on pitää kokoukset jatkossa jossakin nykyisistä järjestökeskuksista tai -taloista. Kokouksen yhteydessä esitellään keskuksen/talon toimintaa (mm. toimintamalli). Samalla kootaan Lapin järjestökeskuksia ja -taloja koskevaa tietoa. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys lähettää kokouskutsun ja tiedottaa tulevasta kokouksesta verkoston avoimuuden periaatteen mukaisesti. Kaikki osallistujat välittävät tietoa verkostosta omille verkostoilleen.

Perustamiskokouksen muistio 21.1.2015

STEA-verkosto

STEA-verkoston (entinen RAY-verkosto) toiminta käynnistyy syksyllä 2017.

Muita verkostoja

  • Sote-verkosto
  • Lape-verkosto
  • Kokemukselliset asiantuntijat -verkosto
  • Toiminnanjohtajaverkosto

 

 Muokattu viimeksi: 18.12.2020