Lapin järjestöjen viestintäverkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto on kaikille järjestöille avoin verkosto, jonka toiminta-ajatuksena on Lapin järjestöjen viestintäosaamisen kehittäminen, viestijöiden voimaannuttaminen, yhtenäisen virtuaalisen näkyvyyden lisääminen, informaatioteknologian käyttöönoton ja hyödyntämisen tukeminen sekä yhdessä oppiminen.

Viestintäverkosto perustettiin vuonna 2015 (Perustamiskokouksen muistio 4.2.2015) Lapin maakunnallisen järjestöstrategian (2013–2014) myötä, jonka aikana Lapin järjestöyhteistyön tuloksena todettiin tarve viestintäverkostolle. Viestintäverkosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja sen toiminnasta tiedotetaan viestintäverkoston jäsenten, järjestöneuvottelukunnan, Lappilaiset.fi ja Järjestötietopalvelu -verkkopalvelujen sekä viestintäverkoston Facebook-sivujen kauttaVerkoston kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vuonna 2019 viestintäverkoston puheenjohtajana toimii Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Lapin järjestöjen viestintäverkoston sopimus 2019

Viestintäsuunnitelma

Lisätietoa:
Tanja Havela
Viestinnän asiantuntija
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
p. 040 163 4890
tanja.havela(at)lapinsote.fi

Ilmoittaudu mukaan viestintäverkorkoston jäseneksiMuokattu viimeksi: 08.10.2020