Lapin järjestöjen viestintäverkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto on kaikille järjestöille avoin verkosto, jonka toiminta-ajatuksena on Lapin järjestöjen viestintäosaamisen kehittäminen, viestijöiden voimaannuttaminen, yhtenäisen virtuaalisen näkyvyyden lisääminen, informaatioteknologian käyttöönoton ja hyödyntämisen tukeminen sekä yhdessä oppiminen.

Viestintäverkosto perustettiin vuonna 2015 (Perustamiskokouksen muistio 4.2.2015) Lapin maakunnallisen järjestöstrategian (2013–2014) myötä, jonka aikana Lapin järjestöyhteistyön tuloksena todettiin tarve viestintäverkostolle. Viestintäverkosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja sen toiminnasta tiedotetaan viestintäverkoston jäsenten, järjestöneuvottelukunnan, Lappilaiset.fi ja Järjestötietopalvelu -verkkopalvelujen sekä viestintäverkoston Facebook-sivujen kauttaVerkoston kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vuonna 2018 viestintäverkoston puheenjohtajana toimii Lappilaiset Kylät ry.

Lisätietoa:
Pirjo Riskilä
Lapin kyläasiamies
Lappilaiset Kylät ry
p. 040 149 5919
lapin.kylaasiamies(at)elisanet.fi

Ilmoittaudu mukaan viestintäverkorkoston jäseneksi

Viestintäverkoston kokousmuistiot: 8.2.2016, 2.5.2016, 11.10.2016, 19.1.2017, 9.5.2017, 12.9.2017, 1.3.2018


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 15.03.2018