Järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä

Yhdistyksemme toimii Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan (JNK) ja sen työvaliokunnan sihteerinä. JNK:ssa teemme järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi maakunnassa, edistämme järjestöjen välistä ja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, toimimme järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa, integroimme järjestöjä entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön sekä seuraamme ja edistämme maakunnallisen järjestöstrategian toimenpiteitä.

Aloite Lapin järjestöneuvottelukunnan perustamisesta nousi järjestösektorista. Lapin liitto suhtautui asiaan myönteisesti. Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2012. Tänä vuonna kautensa aloittaneessa uudessa neuvottelukunnassa on 16 varsinaista yhdistysjäsentä, heidän varajäsenensä sekä kolme
asiantuntijajäsentä. Fasilitaattorina toimii Lapin liiton kehittämispäällikkö. Jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää. Työvaliokunta valmistelee neuvottelukunnan kokoukset ja tilaisuudet sekä neuvottelukunnan antamat lausunnot ja kannanotot. Lisäksi meillä on kolme järjestöjen strategiatyön perusteella syntynyttä teemallista verkostoa: viestintäverkosto, tiedontuotannon sekä järjestökeskusten verkosto.

Tänä vuonna toimintamme painopisteinä ovat sote- ja maakuntauudistus, maakunnallisen järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivitys sekä digitalisaatio. Neuvottelukunnan nimeämät edustajat ovat näihin liittyvissä työryhmissä vaikuttamassa ja kuuluttamassa järjestöjen ääntä. Iloiten voin todeta, että järjestömyönteisyys on kasvanut toiminnan myötä. Järjestöt nähdään entistä vahvemmin yhteistyökumppaneina.

Lisätietoja ja ajankohtaisia kuulumisia: https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vaikuttamista/maakunnallinen-jarjestoneuvottelukunta/

Mervi Kestilä
toiminnanjohtaja, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ryMuokattu viimeksi: 21.11.2018