JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Järjestöneuvottelukunta lappilaisten järjestöjen edunvalvojana

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja osallisuuden turvaamisessa. Järjestöjen kautta saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin maakunnalliseen kehittämistyöhön sekä lisätään heidän osallisuuttaan myös sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lapissa toimii patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan 4718 rekisteröityä yhdistystä (prh. 12.2018). Lappiin rekisteröidyt yhdistykset seutukunnittain:

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin maakunnallinen järjestöstrategia julkaistiin vuonna 2014.

 

Neuvottelukunnan tehtävät

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle.

Tehtävänsä saavuttamiseksi neuvottelukunta

 • tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi
 • toimii lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa
 • toimii kansalaisten äänen kanavana maakuntaan
 • edistää järjestöjen sekä keskinäistä että järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
 • syventää järjestöjen, kuntien ja maakunnan välistä yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä tukemalla järjestöjen tiivistä integroitumista hyvinvointiohjelmatyöhön
 • toimii järjestöjen ja alueviranomaisten yhteistyöelimenä
 • antaa lausuntoja ja nimeää järjestöedustajia maakunnallisiin työryhmiin
 • vastaa maakunnallisen järjestöstrategian toteuttamisesta, toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta ja päivittämisestä
 • myöntää Tehemä pois -vapaaehtoisteonpalkinnon
 • organisoi maakunnallisen järjestöfoorumin yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa.

 

Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano 2019

Vuonna 2018 nimitettiin uusi järjestöneuvottelukunta ja Lapin liiton hallitus nimesi neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Raija Lummin.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää. Taulukossa järjestöneuvottelukunnan jäsenet ja taustayhteisöt:

 

Varsinainen jäsen                                                                       Varajäsen

Marja-Liisa Oinas, Eläkeliiton Lapin piiri ry,                                  Pia-Leena Salo, Lapin Muistiyhdistys ry

Sari Havela, Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry,                           Katja Suni, ADHD-liitto ry

Maria Huhmarniemi, Lapin taiteilijaseura ry,                                 Elle Syväjärvi, Suomen nuorisoseurat ry,

Matti Lankila, Lappilaiset Kylät ry                                                 Leila Rautio, Lapin Martat ry

Pirjo Kairakari, Lapin ensi- ja turvakoti ry,                                     Arja Saarento, MLL:n Lapin piiri ry

Ossi Takkinen, Rovalan Setlementti ry,                                         Raija Vanhamaa, Rovalan nuoret ry

Maarit Toivola, Lapin liikunta ry,                                                    Jarno Saapunki, Lapin vammaisurheilu

Terhi Savilahti, Balanssi ry,                                                           Saija Himanka, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Anneli Pohjola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry,            Veli-Matti Ahtiainen, SPR-Lapin piiri

Mari Niska, Suomen 4H-liitto ry, Rovaniemi,                                Jaana Rossi, Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula

Ristenrauna Magga, Sami Soster ry,                                            Anne Näkkäläjärvi, Sami Soster ry

Marjo Laukkanen, Lapin Sydänpiiri ry                                           Juha Kyrö, Lapin aivoyhdistys ry

Raimo Toratti, Lapin Invalidiliitto ry/Tornion Invalidit ry,                 Juho Hiltunen, Lapin näkövammaiset ry

Nafisa Yeasmin, Arktiset maahanmuuttajat ry, AMA,                    Misters ry

Marko Vapa, Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry,                     Jaakko Alamommo, Majakka ry

Suvimaria Saarenpää, Rovaniemen Neuvokas,                           Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry

Tuula Räihä Lapin ELY-keskus

Sanna Ylitalo, Lapin aluehallintovirasto                                        Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto

Hilkka Halonen, Lapin liitto, puheenjohtaja                                   Raija Lummi, Lapin liitto, varapuheenjohtaja

Ritva Kauhanen, Lapin liitto

Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

 

Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta

Järjestöneuvottelukunta on vuonna 2018 nimennyt keskuudestaan työvaliokunnan, joka valmistelee neuvottelukunnan kokoukset, tilaisuudet ja neuvottelukunnan antamat lausunnot.

 

Työvaliokunnan jäsenet
Marja-Liisa Oinas, Eläkeliiton Lapin piiri ry

Raija Vanhamaa, Rovalan nuoret ry

Maarit Toivola, Lapin liikunta ry

Veli-Matti Ahtiainen, SPR-Lapin piiri

Anne Näkkäläjärvi, Sami Soster ry

Raimo Toratti, Lapin Invalidiliitto ry/Tornion Invalidit ry,

Marko Vapa, Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry,

Suvimaria Saarenpää, Rovaniemen Neuvokas

Hilkka Halonen, Lapin liitto

Ritva Kauhanen, puheenjohtaja, Lapin liitto

Mervi Kestilä, sihteeri, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

Neuvottelukunnan alaiset järjestöjen maakunnalliset teemaryhmät
Järjestöjen strategiatyön pohjalta syntyi kolme teemallista verkostoa, joiden työskentely käynnistyi syyskaudella 2014. Nämä kolme verkostoa vievät eteenpäin järjestöjen määrittelemiä järjestöstrategian tavoitteita. Verkostoille on nimetty koollekutsujat, jotka ovat sitoutuneet kutsumaan toimijoita avoimeen työskentelyyn.

Verkostojen koollekutsujat 2019:
Viestintäverkosto Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Tanja Havela, tanja.havela(at)lapinsote.fi
Tiedontuotanto Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Marika Ahola
Järjestökeskusten verkosto Rovaniemen seudun vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas /Suvimaria Saarenpää, Järjestökeskus Kitinen ry (Sodankylä)/Kaisa Kulmala ja Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry (Meri-Lappi)/Tuula Huttunen-Koivumaa.

Järjestöneuvottelukunnan vuoden 2019 toiminnan painopisteet

Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja työvaliokunta tarvittaessa useammin. Neuvottelukunnan toiminnan edellytyksenä on, että järjestötoimijat osallistuvat aktiivisesti tiedon välittämiseen ja tuottamiseen.

 

 1. Järjestöstrategian TOIMEENPANOSUUNNITELMAN päivittäminen ja jalkauttaminen / kevät
 2. MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSESSA MUKANA OLO JA VAIKUTTAMINEN
 • Viedään eteenpäin Braxin raportista nousseita esityksiä ja toimenpiteitä / kevät

3. VAALIVAIKUTTAMINEN yhteisenä rintamana / kevät ja syksy

 • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: kannustetaan järjestöjä osallistumaan vaalitilaisuuksiin, lähetetään puolueille kysymyksiä ja viestitään vastauksista, toteutetaan maakuntavaalikone lappilaiset.fi -verkkopalveluun
 • Lapin liitto: jalkautetaan Lappi-sopimus kansanedustajaehdokkaille, sisältäen järjestöt haluamat liitteet, tehdään esitys maakunnan tehtäväksi koordinoida järjestö-kuntayhteistyötä, osallisuutta vahvistavaa työtä sekä järjestöjen välistä yhteistyötä, avataan keskustelu maakunnan kanssa järjestöavustusten myöntämisestä.
 • Selvitetään muiden järjestöjen vaalivaikuttamiseen liittyviä suunnitelmia ja sovitaan yhteisestä etenemisestä
 1. Vuodelta 2018 siirtynyttä DIGITALISAATION KOKONAISUUTTA KEHITETÄÄN ja viedään eteenpäin maakunta- ja soteuudistuksen työryhmissä vuoden 2019 aikana, kun kokonaisvalmisteluun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Järjestöneuvottelukunnalle annetaan tilannekatsauksia. / kevät ja syksy
 2. Laaditaan Järjestöneuvottelukunnan TOIMINTASÄÄNNÖT / syksy
 3. Panostetaan järjestölähtöiseen tiedontuotantoon ja viestintään JÄRJESTÖJEN JA JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINNAN TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI / kevät ja syksy.
 4. Järjestetään JÄRJESTÖFOORUMI ja myönnetään TEHEMÄ POIS -palkinto. /kevät.

 Muokattu viimeksi: 11.09.2020