Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke

Hankkeen esittely

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa 2.0 -osahankkeeseen, jossa on mukana 18 maakunnallista osahanketta ja viisi digihanketta.

Ajankohtaista:

Hanke käynnistyi  syksyllä 2017 mutta työntekijävaihdosten myötä pääsimme aloittamaan täydellä teholla vasta keväällä 2018. Tänä vuonna olemme keskittyneet tiedonkeruuseen, tutustuneet järjestöihin ja järjestöverkostoihin sekä luoneet suhteita maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoihin sekä valmistelleet maaperää järjestöille osallistua valmisteluun. Keväällä olimme mukana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoiden Uusi Lappi -kiertueella jokaisessa Lapin kunnassa. Tällä hetkellä järjestöt ovat mukana maakunta- soteuudistuksen valmistelussa siten, että eri valmisteluryhmissä on järjestöjäseniä. Kaikki jäsenet voit nähdä täältä: https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/tietoa-kunta-maakuntatoimijoille/yhteistyo-sote-maakuntauudistuksessa/ . Sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmissä oleville järjestöjäsenten työn tueksi olemme kutsuneet muita järjestöjä tukiryhmiin. Tukiryhmiin mukaan tuleminen on edelleen mahdollista ja kaikille avointa. Siitä voit lukea lisää täältä https://www.lappilaiset.fi/2018/05/25/haluatko-mukaan-sote-valmistelun-tukiryhmaan/

Olemme tehneet myös kartoituksen Lapin kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä, yhteenveto valmistuu pian. Kokemuksellisen asiantuntijuuden toiminnan kehittäminen ja kokemuksellisen asiantuntijuuden vieminen osaksi maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua on myös yksi hankkeen tärkeistä tehtävistä. Kokemuksellista asiatuntijuutta tehdään näkyväksi mm. koordinoimalla kokemuksellisen asiantuntijuuden seminaarien järjestelyjä kaksi kertaa vuodessa.

Tällä hetkellä kaikkia mietityttää maakunta- ja soteuudistukseen liittyvä epämääräisyys uudistuksen aikataulujen ja läpiviemisen suhteen. Kuitenkaan mikään ei ole muuttunut, tarpeet ja tavoitteet ovat ennallaan mutta nyt on enemmän aikaa rauhassa pohtia, vertailla vaihtoehtoja sekä rakentaa uutta maakuntaa. Syksyn aikana pohditaan konsernirakennetta, maakuntaa järjestäjänä sekä maakuntastrategiaa. Myös vaikuttamistoimielimet ovat käynnistäneet toimintansa valmistelun tukena​. Tässä vaiheessa suuntaviivoja vedellään isolla siveltimellä – Yhdessä – Eikä vielä palvelukohtaisesti. Viestintä ja osallisuus ovat läpileikkaavina teemoina kaikessa, mitä tehdään.

Digitalisaation suhteen hanke on tehnyt kartoitusta alueen digihankkeista ja verkostoitunut toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Lisäksi digiosallisuuden näkökulmasta hankkeen järjestökehittäjä on mukana maakuntavalmistelun verkkopalvelutyöryhmässä suunnittelemassa maakunnan verkkopalvelukokonaisuutta. Aivan alusta saakka tässä on otettu hienosti mukaan tärkeät asiat niin käyttäjäystävällisyyden kuin saavutettavuuden näkökulmasta. Nyt hiotaan ensimmäistä esitystä verkkopalvelun rakenteesta. Järjestökyselyn vastausten kautta saadaan hahmotettua tuen tarve digitaalisten palveluiden suhteen mutta myös esimerkiksi kiinnostusta lähteä yhdistys- tai järjestötasolla mukaan uudistukseen.Muokattu viimeksi: 21.11.2018