Järjestöt osallistuivat aktiivisesti maakunalliseen hyvinvointiohjelmatyöhön 

Miten Lapissa voidaan tänään ja tulevaisuudessa? – ovat kysymyksiä, joita on pohdittu yhdessä maakunnallista hyvinvointiohjelmaa tehtäessä. Pohdinnassa on ollut mukana viranomaisten ja kuntaedustajien lisäksi järjestöjä ja maakunnan asukkaitaJärjestöt ovat tuoneet työskentelyyn omaa asiantuntijuuttaan ja välittäneet lappilaisten ajatuksia hyvinvoinnin vahvuuksista ja haasteista.  

Yhteistyön tuloksena syntyi esitys Lapin hyvinvointiohjelman visiosta ja painopistealueista, jotka Lapin liiton hallitus hyväksyi viime joulukuussa. Samalla hyväksyttiin hyvinvointiohjelman etenemissuunnitelma vision toteutumiseksi. 

Lapin hyvinvointiohjelman 2025 visio ja sen ikäryhmittäiset painotukset: 

  • Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa. 
  • Lappilainen onnellinen lapsi kasvaa turvallisessa perheessä, aktiivisessa yhteisössä, yhteydessä luontoon. 
  • Lappilainen nuori on tulevaisuuteen orientoitunut, onnellinen ja aktiivinen osa tasa-arvoista Lappia.
  • Lappilainen sujuva arki mahdollistaa aktiivisuuden ja osallisuuden sekä omasta itsestä ja läheisistä välittämisen. 
  • Lapissa ikäännytään arvostettuna ja aktiivisena osana yhteisöä sekä turvallisesti omanlaista elämää eläen. 

Vuoden 2019 aikana Lapin hyvinvointiohjelman visioista ja painopistealueista siirrytään konkreettiseen tekemiseen Lapin maakuntavalmistelun johdolla. Seuraavassa vaiheessa alueelliset ja paikalliset toimijat kootaan yhteen toteuttamaan hyvinvointiohjelman visiota ja painopisteitä sekä työstämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Toimeenpanovaiheeseen tarvitaan kaikkia avoimeen ja tasavertaiseen verkostoyhteistyöhön. Saavutamme hyvinvoinnin tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen.  

Ohjelmatyötä koordinoinut verkostojohtaja Marko Palmgren Lapin liitosta kiittää järjestöjä aktiivisesta osallistumisesta ja asiantuntijapanostuksesta yhteisen hyvinvointivision luomiseksi. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä. Järjestöt ovat keskeisesti mukana toteuttamassa lappilaisten hyvinvointia! 

Hyvinvointiohjelma-asiakirja ja työskentelyssä käytetty tietopohja julkaistaan 1.3.2019 Lapin liiton nettisivuilla osoitteessa:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_hyvinvointiohjelma 

Hyvinvointiohjelma on luettavissa tästäMuokattu viimeksi: 28.02.2019