Järjestöverkostojen toiminnan arviointi

Lapissa toimii lukuisia järjestöjen verkostoja. Useissa keskusteluissa on tullut ilmi, että samat yhdistysten edustajat (työntekijät tai aktiiviset vapaaehtoiset) kuuluvat useisiin verkostoihin ja joskus verkostojen toiminta voi tuntua päällekkäiseltä tai jopa turhalta.  

Maakunnallisen järjestökyselyn 2018 mukaan suurin osa vastanneista yhdistyksistä haluaa tehdä tai aloittaa yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisen tarve koski pääasiassa yhteistyön aloittamista. Järjestöt kaipasivat lisää yhteistyötä rajallisten resurssien ja toisten järjestöjen erityisosaamisen jakamiseksi. Järjestöt toivoivat yhteistyön aloittamista ja lisäämistä erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämiseksi sekä yhteisten toimitilojen mahdollistamiseksi. 

Kartoitimme Lapissa toimivia järjestöjen verkostoja. Niihin voit tutustua täällä.

Tarkoituksenamme on kevään 2020 aikana antaa tehtävä järjestöjen verkostoille arvioida omaa toimintaansa verkostoyhteistyön puntarin avulla. Tavoitteena on näin tukea verkostojen tavoitteellista ja mielekästä toimintaa. Muokattu viimeksi: 25.02.2020