Kunta-järjestöyhteistyön uutisia

Järjestöyhteistyöhön panostaminen tuo kunnalle selkeitä hyötyjä kuntalaisten hyvinvoinnin ja taloudellisten säästöjen näkökulmasta. Järjestöyhdyshenkilö on avainasemassa kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä sekä toteutuksessa.

Lapin kuntien historiassaan ensimmäinen järjestöyhdyshenkilökoulutus käynnistyi orientaatiokerralla 20.4.2020. Paikalla oli 16 innokasta järjestöyhdyshenkilön toiminnasta kiinnostunutta osallistujaa Lapin kunnista. Ensimmäisellä kerralla käsiteltiin toiveita ja odotuksia koulutukselle sekä käytiin läpi koulutuksen prosessi. Koulutus on kestoltaan 3 x 3 h, jotka toteutuvat touko-, syys- ja marraskuussa. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Paikallinen järjestökenttä haltuun ja osaksi kunnan toimintakokonaisuutta, Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva, Yhteistyön rakenteistaminen – Yhteistyöasiakirja, Kunta-järjestöyhteistyösuosituksen työstäminen, Yhteys järjestöneuvottelukuntaan – järjestöfoorumi. Koulutuksen myötä kuntien järjestöyhdyshenkilöt saavat lisää valmiuksia toimia yhdyshenkilön tehtävässä sekä tukea verkostosta, joka jatkaa toimintaansa myös koulutusten jälkeen. Kouluttajina toimivat Marika Ahola ja Tanja Sälevä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta päätti jo kesäkuun 2019 kokouksessaan aloittaa laatimaan järjestöyhteistyön suosituksen kunnille vuonna 2020. Suosituksen laatiminen päätettiin toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kanssa, jossa suositus laadittiin vuonna 2019. Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta valitsi keskuudestaan työryhmän valmistelemaan suosituksen runkoa. Kuntien järjestöyhdyshenkilöt pääsevät myös osallistumaan suosituksen laadintaan. Suosituksen laatimistyöryhmään kuuluvat Ritva Kauhanen (Lapin liitto), Anneli Pohjola (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys), Suvimaria Saarenpää (Rovaniemen Neuvokas), Eero Pentti (Rovalan setlementti), Jukka Hakola (Itä-Lapin kuntayhtymä), Marika Ahola (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys). Työryhmän koolle kutsujana ja työrukkasena toimii Tanja Sälevä.Muokattu viimeksi: 11.05.2020