Lapin järjestöjen digiverkosto

Syyskuun 2019 alussa startannut Lapin digitoimijoiden verkosto kutsuttiin koolle verkostoitumaan ja löytämään konkreettisia yhteistyön paikkoja digiosallisuuden ja -tuen edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Verkosto toimii avoimen verkoston periaatteella ja toimintaan ovat tervetulleita kaikki Lapissa toimivat järjestöt ja yhdistykset, joiden toimintaa ja jäsenistön hyvinvointia voidaan tukea ja edistää digitalisaatiota hyödyntämällä. Toimijoiden kenttä on laaja, myös tuen ja koulutuksen tarve on mittava. Tähän haasteeseen pureutumalla digitoimijoiden verkosto pyrkii omalta osaltaan löytämään yhteistyötä tekemällä.

Punaisena lankana tämän verkoston toiminnassa voisikin olla, että digiopastuksessa tulee lähteä siitä, mistä ihmiset pitävät ja mitä he tarvitsevat, esimerkiksi vertaistoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Digi tulee mukana, kun ihminen tai yhdistystoimija pääsee hoitamaan omia asioitaan helpommin ja kätevästi. Yhteistyötä tiivistämällä käytännössä voidaan siis tavoittaa eri kohderyhmät ja tukea heidän toimintaansa, valmiuksiaan ja hyvinvointia digitalisaation tuomin apukeinoin.

Verkoston tavoitteena on järjestää yhteistyössä matalan kynnyksen tapahtumia.

Verkoston toiminnassa on nyt mukana jo toistakymmentä toimijaa ympäri Lapin ja siihen on aina mahdollisuus tulla mukaan. Verkoston toimintaa koordinoi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke.

Verkosto on jakanut omille yhteistyökumppaneilleen kutsua tulla mukaan toimintaan ja tämän uutiskirjeenkin myötä haluan rohkaista ottamaan yhteyttä ja tulemaan mukaan toimintaan. Työskentelemme verkostossa hyödyntämällä yhteistä sähköistä työskentelyalustaa ja viestit kulkevat mukavasti myös sähköpostitse.

Otathan yhteyttä: Mervi Kestilä, mervi.kestila@lapinsote.fi tai 040 689 5910 lisätietojen saamiseksi.Muokattu viimeksi: 10.09.2020