Visio, arvot ja toiminnan painopisteet

Visio

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys edistää Lapin maakunnassa järjestöjen toimintaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuutta lappilaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Arvot

  • yhdenvertaisuus
  • oikeudenmukaisuus
  • vaikuttava ja luotettava asiantuntijuus

Yhdistyksen ydintehtävät

Tietoa
Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla, tuottamalla ja välittämällä järjestökenttää sekä lappilaisten hyvinvointia ja tarpeita koskevaa tietoa.

Vaikuttamista
Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Yhteistyötä
Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia avoimeen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön lappilaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 


Muokattu viimeksi: 15.05.2017