Toiminta

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Tietoa
Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla, tuottamalla ja välittämällä järjestökenttää sekä lappilaisten hyvinvointia ja tarpeita koskevaa tietoa.

Vaikuttamista
Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Yhteistyötä
Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia avoimeen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön lappilaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.Muokattu viimeksi: 22.03.2019