Järjestöt muutokseen yhteistyössä

 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen, jossa on mukana 18 maakunnallista osahanketta ja viisi digihanketta.

Hankkeen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotamme Lastu-uutiskirjeessä 4 kertaa vuodessa.

Hankkeen esite

Järjestöjen osallistuminen Lapin maakunta-ja soteuudistukseen; loppuraportti

Järjestöt maakunnan kumppanina – Järjestötoiminnan tulevaisuus -foorumi 2018 (materiaalit)

Järjestötoiminnan tulevaisuus -kehittämisfoorumi järjestöille 13.12.2017 (materiaalit)

 

Järjestökehittäjät esittäytyy:

Tanja Sälevä

Aloitin hankkeessa järjestökehittäjänä helmikuussa 2018. Tehtäväni on on järjestöjen aseman edistäminen, osallistaminen ja tuki maakunta- ja soteuudistuksessa. Työssäni edesautan ja koordinoin maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistän järjestöjen keskinäistä verkostoitumista, muutosvalmiutta ja kumppanuutta kuntien ja maakunnan kanssa. Olen mukana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoiden tiimissä järjestönäkökulmaa esille tuoden.

Työssäni pyrin vaikuttamaan siihen, että järjestöt pääsevät osallistumaan uudistuvien rakenteiden suunnitteluun, luon mahdollisuuksia järjestöjen, maakunnan ja kuntien sekä järjestöjen keksinäiselle yhteistyölle. Kokemuksellisen asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen on myös yksi osa työtäni. Näihin liittyvissä asioissa voitte kääntyä minun puoleeni.


Anne-Marie Haavikko

Aloitin hankkeessa järjestökehittäjänä huhtikuussa 2018. Työni painopiste keskittyy digiosallisuuden tukemiseen järjestöissä, kartoittaa tuen tarvetta ja edistää digitalisaatioon liittyvien koulutusten ja tapahtumien tarjontaa yhdistyksille ja järjestöille Lapissa. Olen myös mukana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoiden tiimissä järjestönäkökulmaa esille tuoden, sekä verkkopalvelutyöryhmässä. Olisi hienoa jos saataisiin koottua Lapin alueella toimivia digijärjestöjä, jotka voisivat edesauttaa digiloikan ottamisessa, oli se sitten pieni taikka suuri.

Hankkeen ohjausryhmä (varsinainen ja varajäsen):

Jaana Huovinen, Martti Ainonen / Lapin Ammattikorkeakoulu
Kaisa Kulmala / satu Kettunen / Järjestökeskus Kitinen ry
Anne Näkkäläjärvi, Juha Guttorm / Sámisoster ry
Terhi savilahti, Pekka Rompasaari / Balanssi ry
Aila Rytkönen, Tuula Huttunen-Koivumaa / Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry
Liisa Hokkanen, Anna Nikupeteri / Lapin yliopisto
Jukka Hakola, Jenni Lintula / Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu
Kirsi Kangas / Sallan kunta
Kaisa kekkonen, Taimi Tolvanen / Rovaniemen kehitysvammaisten tuki ry
Suvimaria Saarenpää, Riikka Wikström / Rovaniemen neuvokas ry
Kaisa Kostamo-Pääkkö / Pohjois-Suomen sosiaaialan osaamiskeskus
Juha Fränti / Tornion kaupunki
Veli-Matti Ahtiainen, Arja Kilpeläinen / lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Mervi Kestilä / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Ohjausryhmän kokousmuistiot:

JÄMY ohry 23.3.18 muistio

JÄMY ohry muistio 18.9.18

JÄMY ohry muistio 26.2.2019

 

Lisätietoja:

Tanja Sälevä
järjestökehittäjä
Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke
Puh. 040 164 6696
tanja.saleva(at)lapinsote.fi

Anne-Marie Haavikko
Järjestökehittäjä
Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke
Puh. 040 861 1156
anne-marie.haavikko(at)lapinsote.fi


Muokattu viimeksi: 10.06.2019