2.0 hankeverkosto esittelee maakunnallisten hankkeiden tuloksia ja aikaansaannoksia blogisarjassa

Kesällä 2017 käynnistyi Suomi 100 -ohjelma, joka suunniteltiin kolmevuotiseksi ja toteutettiin valtion talousarvioon sisällytetyllä lisämäärärahalla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelma on yksi kolmesta Suomi 100 – avustusohjelmasta. Järjestöt mukana muutoksessa –hanketta koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:

a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena.

b) Tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

STEA:n hankehaun ja valmistelun perusteella siihen sisällytettiin 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Maakunnalliset hankkeet käyvät vuoropuhelua alueensa maakunnan ja kuntien kanssa, tekevät järjestöjen työtä näkyväksi ja luovat yhteystyötä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti. Digitalisaatiota tukevissa hankkeissa sen sijaan kehitetään kansalais- ja järjestötoimijoiden auttamistyötä.

Järjestöt muutokseen yhteistyössä (JÄMY) -hankkeemme on yksi ohjelmakokonaisuuteen liittyvistä maakunnallisista hankkeista. Käynnissä on hankkeiden viimeinen toimintavuosi.

Keväällä 2.0- hankeverkosto päätti keskinäisessä tapaamisessaan tuottaa blogisarjan maakunnallisissa hankkeissa syntyneistä tuloksista. Tekstit ilmestyvät toukokuusta alkaen aina tiistaisin ja torstaisin kunkin hankkeen julkaisualustalla, josta jaamme sen @Lapinsote Facebook- ja twitter-kanavilla. Tunnistat sarjaan kuuluvat blogin-tekstit lauseesta: Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.

Huhtikuun blogit:

https://www.yhdistystori.fi/2020/04/28/elinvoimapajat-2018-2020-jarjestopositiivisten-kuntien-ja-kuntapositiivisten-jarjestojen-rakentajina/ 

https://www.meidanhame.fi/2020/04/30/miksi-avata-tiedon-syvyyksia-vastaamalla-kyselyihin/ 

Toukokuun blogit: 

https://www.ihimiset.fi/2020/05/05/pohjois-pohjanmaan-kunnat-edellakavijoita-jarjestoyhteistyon-koordinoinnissa/ 

https://www.lappilaiset.fi/2020/05/12/jarjesto-kuntayhteistyo-tarvitsee-tukea-vahvistuakseen/ 

https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/oio4KVgJbuHB6wdWG0ht0TjDu1/Mit%C3%A4%20on%20vaikuttamisty%C3%B6_blogi.pdf 

https://vslj.fi/113-jarjestosote-blogi/ 

https://www.pksotu.fi/2020/05/26/digiosallisuutta-kehittamassa/ 

https://www.pohjoissavolaiset.fi/2020/05/28/maakunnallinen-jarjestorakenne-pohjois-savossa-jarjestoneuvosto-yhdistaa-vaikuttaa-ja-nakyy/ 

Kesäkuun blogit: 

https://www.meidanhame.fi/2020/06/04/kumppanuutta-koronan-keskella-jarjestot-valmius-ja-turvallisuussuunnittelussa/ 

https://lahella.fi/2020/06/09/jarjestoagentti-lujittaa-kunnan-ja-yhdistysten-yhteistyota/ 

https://www.pohy.fi/fi/blogi/2020/06/11/ajatuksia-yhdistysten-toimintamahdollisuuksista-jatkuvasti-muuttuvassa-ja 

https://www.pohjoissavolaiset.fi/2020/06/17/sote-uudistuksen-seuraavaa-tuotantokautta-valmisteltu-pohjois-savossa/ 

Elokuun blogit: 

https://www.lappilaiset.fi/2020/08/18/maakunnallinen-jarjestoneuvottelukunta-maakunnan-jarjestojen-yhteinen-aani/ 

https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/Ej1PBom7etlMQCCvl6cI0UEVdW/Blogi_j%C3%A4rjest%C3%B6valmennukset.pdf 

https://www.meidanhame.fi/2020/08/25/hyvinvointijohtaminen-on-yhteinen-asia/ 

https://www.kumppanuusverkosto.fi/blogi 

Syyskuun blogit: 

https://www.ihimiset.fi/2020/09/01/sosiaali-ja-terveysjarjestojen-rooli-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisessa/?fbclid=IwAR3iYQAvaJiZ7szXvSHvsOeFoEB680tRn2x5c5_vzMH_EV9zXsMTBabGdQg 

https://bin.yhdistysavain.fi/1582968/vPXc1X3BUhGovul47vUR0ULBs2/Vertaansa%20vailla%20olevat%20digialustat%20ja%20yhteiskehitt%C3%A4minen%20j%C3%A4rjes.pdf  

https://kumaja.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-on-yhteistyota-jarjestoyhteistyon-avuksi-uusi-hyte-kasikirja-ja-toimeksi-verkkopalvelu/   

https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/lrhGc9QyOgOoNzyPEdar0UMpT4/J%C3%A4rjest%C3%B6kahvit_blogi.pdf  

http://soteagentit.fi/blogi/  

https://www.ihimiset.fi/2020/09/29/ryhtia-kunnan-jarjestoyhteistyohon-kaytantoja-kirjaamalla/ 

Lokakuun blogit: 

https://www.kumppanuusverkosto.fi/blogi 

https://www.estery.fi/uutiset.html?187480 

https://www.ihimiset.fi/2020/09/29/ryhtia-kunnan-jarjestoyhteistyohon-kaytantoja-kirjaamalla/ 

Marraskuun blogit:

https://www.lappilaiset.fi/2020/11/05/jarjestot-muutokseen-hankkeen-syksy-lapissa-digiosallisuutta-ja-jarjestoiltoja/

http://soteagentit.fi/blogi-jarjestot-osaksi-soten-palvelupolkuja/

https://www.estery.fi/uutiset.html?188338

https://kumaja.fi/yhteistyota-kohti/Muokattu viimeksi: 18.11.2020