JÄMY – Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke


Kuntakierros

Toteutamme syksyn ja loppuvuoden aikana yhdistyksen voimin yhteistyössä SPR Lapin piirin kanssa järjestöjen ja kunnan päättävien elimien yhteistyötapaamisia.

JÄMY-hankkeen arviointia

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeelle tehtiin arviointisuunnitelma ensimmäisen kokonaisen hankevuoden aikana. Arviointisuunnitelman mukaisesti tiedotamme arviointituloksista myös yhteistyökumppaneitamme ja siksipä tässä nyt koottuna tietoa hankkeen arvioinnista. Arviointi koskee toimintavuotta 2018.

Hanketta on arvioitu mm. sidosryhmäkyselyn, yhteistyökumppaneille sekä yhdistyksen hallitukselle järjestettyjen arviointipäivien sekä kaksi kertaa vuodessa toteutetun itsearvioinnin perusteella. Arviointikooste löytyy täältä. Em. arviointikokonaisuutta käsiteltiin myös hankkeen ohjausryhmässä talvella 2019 ja keskustelussa nousi esiin seuraavia asioita:

Haasteet ja mahdolliset epäonnistumiset:
 • Hankkeen tavoitteiden laajuus, moniulotteisuus
 • Sote-valmistelun yhteistyö jäi pinnalliseksi; järjestöjen osallistuminen valmisteluun oli haastavaa
 • Erilaisten järjestöverkostojen systemaattinen kartoituksen haasteet
 • Omia toimintamalleja- tai prosesseja ei ole vielä luotu
 • Kaikkien järjestöjen tavoittaminen on haastavaa
 • Järjestöjen toimintaan liittyvä tiedonkeruu vaatii aikaa ja osaamista
Onnistumiset:
 • Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus saatiin tehtyä
 • Järjestöneuvottelukunta aktivoitui mukaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun sekä päivittämään järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa
 • Uutiskirjeet, kumppanuusviestit, seminaarit & tapahtumat toteutuivat suunnitellusti
Keskustelua:
 • Digitaalisten palveluiden saaminen, tarjonta ja tuki – Osaamista ja tukea on tarjolla mutta sitä ei osata hakea/etsiä. Viranomaisvastuusta käytiin keskustelua ja korostettiin myös viranomaisten lakisääteisiä velvollisuuksia tähän liittyen. Tuen pitäisi olla jatkuvaa, kynnyksetöntä ja tulla lähelle, jopa kotiin.
 • Sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja aiesopimuskumppanit; Pohdittiin mahdollisuudesta luoda sidosryhmäkartta, josta kävisi myös selville määrät.
 • Verkkopalveluissa selkokielisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä kuvalukeminen huomioitava.
 • Paljon on hankkeessa saatu aikaan ottaen huomioon laajan toimintakentän.

Soste ja STEA ovat toteuttamassa kiertuetta, jossa keskustellaan sote-järjestöjen tulevaisuudesta. Kiertueen yhteydessä on myös julkaistu Sote-järjestöt Suomessa -aineistoa maakunnittain. Lapin aineistoon pääset tutustumaan täällä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus järjestönäkökulmastaMuokattu viimeksi: 05.11.2020