Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen tuloskampanja

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja on aika katsoa mitä kolmen ja puolen vuoden aikana on saavutettu.

Järjestöt mukaan maakunnalliseen sote-uudistukseen

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen päätavoite oli vahvistaa järjestöjen asemaa Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä tietoyhteiskunnassa. Hanketyöntekijät osallistuivat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden työskentelyyn vieden järjestökentältä nousseita viestejä sekä vastaavasti tuoden valmistelun viestejä järjestökentälle. Hankkeen työntekijät olivat järjestöjen edustajina useissa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun työryhmissä sekä digiallianssissa ja maakuntastrategiaa valmistelevissa työpajoissa. Useista järjestöistä saatiin edustajat myös sotevalmistelun asiantuntijatyöryhmiin. Maakunta- ja soteuudistuksen kariuduttua hanke vaikutti järjestöjen osallisuuteen Marinin hallituksen Tulevaisuuden sotekeskusohjelmassa ja sote-rakenneuudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyössä.

Yhdeksi tärkeäksi vaikuttamiskanavaksi valikoitui Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, jonka kokouksiin vietiin säännöllisesti soteuudistuksen ajankohtaiset uutiset sekä kutsuttiin paikalle alueen sote-hankkeiden edustajia. Hanketyöntekijä koordinoi mm. Järjestöneuvottelukunnan käsikirjan laadintaa, Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivitystä ja Järjestökuntayhteistyön suosituksen laadintaa. Suositus hyväksyttiin ja jaettiin kuntiin sekä Lapin liiton hallitukselle tämän vuoden lokakuussa. Myös yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tiivistettiin. Järjestöt saivat pysyvää näkyvyyttä Lapin sairaanhoitopiirin verkkosivuilla. Lisäksi järjestöt on tarkoitus ottaa mukaan LSHP:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimiseen. Hanketyöntekijät koordinoivat myös useita verkostoja.

 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa edistettiin kuntayhteistyötä

Lapin kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti

Digiosaamista ja tietoa muutokseen ja järjestöjen tarpeisiin

Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen kiitokset!

 

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa on edistetty järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostettu järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetty digiosallisuutta. Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa -osahankkeeseen. Lapissa sitä on hallinnoinut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.Muokattu viimeksi: 18.12.2020