Lapin järjestörakenne

Lapin järjestörakenteen päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukemalla Lapissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiden perustehtävässä.

Päämäärän saavuttamiseksi on vakiinnutettu järjestörakenne, joka tukee järjestöjen keskinäistä ja alueellista verkostoitumista ja vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvoinnin rakentamiseksi sekä tuo uusia työvälineitä ja yhteistyöfoorumeita järjestötyön tueksi.

Osatavoitteet:

1. Maakunnallinen verkostoyhteistyö

2. Järjestö-kuntayhteistyö

3. Järjestöjen toimintaa edistävien tietoteknologiasisältöjen ja viestinnän kehittäminen

Rahoitus: STEA/Ak


Muokattu viimeksi: 18.04.2017