Yhdistyksen perustoiminta

Perustoiminnan päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukemalla Lapissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiden perustehtävässä.

Yhdistyksen perustoiminta eli Järjestörakenne on järjestöjä ja muita toimijoita kokoavista maakunnallisista verkostoista koostuva yhteistyö- ja toimintarakenne, jota kehitetään toimintaympäristön muutosten ja järjestöjen tarpeiden mukaan.

Tässä lyhyt esittelyvideo yhdistyksestämme.


Toiminnan tavoitteet
:

Päätavoite 1: Vaikutamme, tuotamme tietoa ja teemme verkostoyhteistyötä järjestöjen yhteistyö- ja osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja järjestöjen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolin vahvistamiseksi Lapissa.

Alatavoite 1.1: Kumppanuuteen perustuvilla yhteistyörakenteilla vahvempaa järjestö-kuntayhteistyötä lappilaisten tasavertaisen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Alatavoite 1.2 Koordinoiduilla maakunnallisilla yhteistyörakenteilla järjestöille laajempia yhteistyö- ja osallisuusmahdollisuuksia sekä maakunnallisella järjestötiedolla tasavertaisempaa vaikuttamista.

Päätavoite 2: Teemme järjestötoimintaa näkyväksi, kehitämme ja luomme järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä verkotamme järjestöjä keskinäiseen yhteistyöhön järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Lapissa.

Alatavoite 2.1: Lappilaiset.fi -verkkopalvelu, järjestölähtöinen tiedontuotanto ja Lapin järjestörekisteri järjestöjen tasavertaisen näkyvyyden ja verkottumisen mahdollistajina.

Alatavoite 2.2: Lähi- ja etäyhteyksin toteutetut koulutukset, kehittämistapaamiset ja yhteistyöverkostot järjestöjen toimintaedellytysten vahvistajina ja järjestöjen verkottajina.Muokattu viimeksi: 22.03.2021