Oppilaitosyhteistyö

Lapissa on tehty pitkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyön muodoista ovat esimerkkeinä työharjoittelu, opinnäytetyöt, opiskelijoiden ohjaamat ryhmät, järjestötapahtumat ja -esittelyt sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa.

Oppilaitokset arvostavat järjestöjen tarjoamaa kokemusasiantuntijuutta ja asiakasnäkökulmaa sekä järjestöjen tuottamaa ajantasaista tietoa ja materiaaleja. Hyville henkilösuhteille perustuvan yhteistyön haasteena on sen haavoittuvaisuus. Toiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestöt ja oppilaitokset toivovat pysyviä rakenteita, koordinaatiota ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoiman ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Oppilaitosyhteistyöhankkeen (2013-2016) keskeisenä tavoitteena on ollut luoda lappilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyörakenne.

Hankkeessa:

  • kartoitettiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet
  • vahvistettiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmaa sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä opetussuunnitelmissa
  • kannustettiin opiskelijoita hankkimaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kokemusta jo opintojen aikana, esim. järjestöt harjoittelupaikkoina, projektitöinä
  • rakennettiin järjestöille ja oppilaitoksille lappilaiset.fi -sivustolle yhteinen paikka opinnäytetyöaiheiden ja opinnäytetöiden esittelyyn

Osana Oppilaitosyhteistöhanketta on myös toteutettu Yhdessä oppien, asiantuntijuutta jakaen – Järjestöt ja oppilaitokset sosiaali- ja terveysalan koulutusta kehittämässä -julkaisu (toimittanut Marika Ahola ja Tuula Myllykangas). Julkaisun voit ladata itsellesi tämän linkin kautta tai kysyä omaa kopiota Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

21.2.2017 järjestetyn Oppilaitosyhteistyöhankkeen päätösseminaarin esityksiä:

Anneli Pohjola: Sosiaalialan osaamistarpeet – järjestötietoutta järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä

Tuula Myllykangas ja Marika Ahola: Orientaatio päivän aiheeseen

Jaana Rossi: Järjestö oppimisympäristönä

Tarja Tenhunen: Lähihoitaja järjestötyössä – osana opetussuunnitelmaa

Pilvi Vihanta: Käytännön opetusjakso järjestössä

Maria Kiistala: Järjestöt oppimisympäristönä Lapin AMKissa

Anna-Liisa Kemi: Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänäMuokattu viimeksi: 29.05.2020