Paikka auki -ohjelma

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Paikka auki -avustusohjelmassa.

Paikka auki -avustusohjelma edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat osatyökykyiset (ilman ikärajausta) sekä työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

Ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilöille työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

Lue lisää ohjelmasta

 

Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry

Ensimmäisen kauden kokemukset osoittautuivat niin hyviksi, että ohjelmaa päätettiin jatkaa isompana. STEA ulkoisti koordinoinnin, jota hoitaa nyt Nuorten Ystävät ry. Nuorten Ystävien kokoaman koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä, lisätä ohjelman tunnettuutta ja tuottaa uutta tietoa.Muokattu viimeksi: 29.05.2020