Paikka auki -ohjelma

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Paikka auki -avustusohjelmassa.

Paikka auki -avustusohjelma edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.

Ohjelman tavoitteena on:

  1. löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja
  2. mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin

Lue lisää ohjelmasta

 

Paikka auki -verkosto

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi Lapin alueen Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevien yhdistysten ja työllistettyjen nuorten verkostoa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti mahdollistaen verkostoitumisen, yhteistyön, vertaistuen sekä tiedon jakamisen verkoston jäsenten kesken. Tapaamisissa tutustutaan myös Lapin alueen yhdistysten toimintaan ja tekijöihin.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys lähettää kokouskutsut ja tiedottaa verkoston toiminnasta sen jäsenille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Lisätietoja:
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Mervi Kestilä, toiminnanjohtaja
Puh. 040 689 5910
mervi.kestila(at)lapinsote.fi

 


Muokattu viimeksi: 08.05.2017