Tiedontuotanto

Lapin maakunnallisen järjestöstrategian laadinnassa esiin noussut järjestökenttää koskeva tiedon tarve edellyttää järjestökenttää koskevan tiedontuotannon kehittämistä vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedontarpeisiin. Tiedontuotannolla edistetään järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä kuntalaisille sekä maakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa.

Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi ja edistämiseksi järjestöneuvottelukunnan alaisuuteen perustettiin helmikuussa 2015 kaikille avoin tiedontuotannon verkosto. Verkoston yhteistyön tuloksena haettiin ja saatiin RAY:n hankerahoitus Järjestötieto Järjestykseen – Lapin hankkeelle 2016-2018, joka alkoi 1.4.2016.

Hankkeessa selvitetään lappilaisten järjestöjen, kuntien ja alueellisten viranomaisten sekä rahoittajien yhteisiä järjestökenttää koskevia tiedontarpeita.

Lisäksi tuotetaan koko Lapin alueen kattavaa ja järjestöjen rajat ylittävää paikallista, alueellista ja maakunnallista järjestötietoa.

Projektikuvaus (pdf.)

 Muokattu viimeksi: 11.09.2020